Desať stratégií, desať školení, desať oblastí štíhleho návrhu procesov vám umožní uchopiť vašu príležitosť definovanú na základe mapovania toku hodnôt. Desiatky techník sme pretavili do komplexného súboru stratégií, ktoré sa stanú vaším kompasom na dosiahnutie zníženia nákladov, optimalizácie procesov alebo produktívnejšej výroby. Tento kurz je súčasťou certifikačného programu LEAN EXPERT.


Všade tam, kde je identifikovaná strata a príležitosť, je potrebné rozhodnúť sa pre cestu k cieľu. Ak chceme dosiahnuť konkrétny cieľ s minimálnym vstupom energie, musíme pochopiť varianty, ktorými môže naša cesta prechádzať.

Inšpiráciou pre toto školenie je navigácia, kde zadáme cieľ a mapa nám ukáže dopravnú situáciu s možnosťami cestovania. Krátka a cez dopravné problémy, s obchádzkou, ale s rýchlejším časom. Naším vstupným bodom pre školenie Lean Design Expert je existujúci problém, analýza popisujúca stratu alebo identifikovaná príležitosť. Predstavte si náš kurz ako veľké školenie zamestnancov. Stojíme s konkrétnym zadaním na jednej strane cvičiska a na druhej strane, ďaleko vonku, je náš cieľ. Identifikujeme stratu procesu, vyberieme si jednu stratégiu alebo kombináciu niekoľkých stratégií a opíšeme cestu k dosiahnutiu cieľa. Zmeriame a vyhodnotíme náročnosť riešenia, energiu, ktorú musíme vynaložiť, posúdime zložitosť cesty a prínosy dosiahnutia cieľa.

Naučíme vás systémovo uvažovať o identifikovaných stratách a príležitostiach. Naučíme vás pracovať s paletou nástrojov a implementovať vopred pripravené oblasti riešení.

Ako je školenie štrukturované?

Naučíme vás kombináciu teórie a praxe. Pri každej stratégii vysvetlíme teóriu. Ponúkneme vám štandardizované riešenia. V praktických cvičeniach si vyskúšate aplikovať nástroje konkrétnej stratégie a zmeriate zmeny v procese na kľúčových parametroch.

A príklad nášho myslenia pri školení:

Vedeli ste, že len pre systém Kanban môžete uvažovať o nasadení 5 základných verzií systému Kanban? Ktorú z nich by ste si mali vybrať a prečo? Vybral si váš proces najvýkonnejší variant? A je zároveň najlepší variant nastavený tak, aby bol najvýkonnejší?

2 dni školenia + koučovanie Vášho projektu

 • Školenie prebieha v našom školiacom stredisku v Prahe v rozsahu 16 vyučovacích hodín
 • Každý účastník má individuálny online koučing pre svoj strategický projekt

Prečo k nám na LDE?

 • Metodická zrozumiteľnosť a odbornosť výučby a následná jednoduchá aplikovateľnosť do vašej praxe
 • Bezplatný online koučing pre váš prvý projekt
 • Kombinácia efektívneho vyučovania a poctivej praxe s desiatkami príkladov
 • Poskytneme vám celý rad praktických rád pre rôzne typy priemyselných prostredí
 • Možnosť konzultovať s odborníkmi z iných spoločností
 • Kontinuita metodiky a školení – série LEAN EXPERT a GREEN/BLACK BELT
 • Záruka kvality školenia
 • Kurz je súčasťou európskeho certifikačného programu LEAN EXPERT spoločnosti ICG

Naučíte sa

 • Metodický prístup na riešenie identifikovanej príležitosti
 • 10 stratégií na uplatnenie vašej štíhlejšej budúcnosti
 • Uvažovanie o zmene procesov na manažérskej úrovni
 • zdôvodnite výber riešenia danej procesnej situácie na základe jasných, merateľných parametrov
 • pracovať v tíme na riešení komplexných riešení

Čo budete potrebovať

 • Odporúčame, aby ste pred prihlásením sa na toto školenie absolvovali kurz Lean Value Stream Expert
 • Prípadne by ste mali mať dobré skúsenosti s technikami Lean, VSM a TPM

Certifikácia

Účastníci celého kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní Lean Design Expert.

Po absolvovaní všetkých štyroch nezávislých kurzov vzdelávacieho programu a úspešnom absolvovaní záverečných testov je možné získať európsky certifikát Lean Expert, ktorý vydáva medzinárodné konzorcium: ICG-Capability / ICG / Innotiimi.

Certifikačný proces je už zahrnutý v cene kurzu! Spoločnosť ICG-Capability ponúka bezplatné konzultácie počas vzdelávacieho programu s cieľom úspešne absolvovať certifikáciu Lean Expert.

Viac informácií o Lean Expert

Dostupné termíny