bg-rozvoj-lidi-a-organizace

Program Kata koučing / PDSA

Program zavedenia kultúry systematického zlepšovania procesov prostredníctvom zvyšovania schopností manažérov na všetkých úrovniach organizácie pri uplatňovaní vedeckého prístupu k náročným úlohám.

„Postupne odhaľujte svoju cestu vpred smerom k plneniu náročných úloh!“

Vedecké myslenie pôsobí proti prirodzenej tendencii hneď prejsť k riešeniu. Umožňuje „učenie sa chybami“ a postupné zisťovanie, na čom treba pracovať a čo treba v procese zmeniť, aby sa dosiahol cieľ. Je užitočné na dosiahnutie cieľov v zložitých, dynamicky sa meniacich a nepredvídateľných podmienkach. Rozvíja tiež vedúcich pracovníkov v ich schopnosti zlepšovať svoje procesy a vytvárať skutočnú „učiacu sa“ organizáciu.

Zlepšovacia kata – vedecký prístup k zlepšovaniu procesov

 

kata

Program a poradenstvo Kata Koučing/ PDSA sa sústreďuje na vedúcich zamestnancov a rozvoj ich zručností s cieľom zlepšiť procesy a naučiť zamestnancov vedeckému prístupu k riešeniu problémov. Cieľom je naučiť všetkých premyslenému, efektívnemu a spoločnému spôsobu práce v celej organizácii.

Tréningový program Kata Koučing/ PDSA je rozvojový program, ktorý je založený na postupnom školení vedeckého prístupu vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach a na zavedení každodenných tréningov na pracovisku. Kata koučing vedie k rozvoju žiaducich vzorcov chovania, myslenia a vnútornej motivácii byť každý deň lepší. Precvičovanie žiadúceho konania musí byť súčasťou bežnej každodennej práce. Zlepšovacia kata umožňuje nielen dosiahnutie požadovaných cieľov, ale aj rozvoj ľudí pri práci na nich a neustále zlepšovanie procesov.

Typické situácie, v ktorých pomôže program Kata Koučing/ PDSA

 • Chcete vybudovať „učiacu sa“ organizáciu a motivovať svojich zamestnancov k aktívnemu prístupu pri riešení problémov.
 • Potrebujete rozvíjať manažérske schopnosti vlastníkov procesov najmä ich schopnosť systematicky zlepšovať svoje procesy a vytvárať prostredie pre plnenie náročných úloh.
 • Máte problematické procesy, ktoré sa nedarí dlhodobo zlepšiť a akčné plány nezaberajú.

 

Naučíte sa

 • Systematický, vedecký prístup k zlepšovaniu procesov a plneniu náročných úloh v komplexnom, dynamicky sa meniacom a nepredvídateľnom prostredí.
 • Stanoviť náročné, ale nedemotivujúce úlohy vo vašej spoločnosti a zabezpečiť, aby vaši zamestnanci používali efektívne spôsoby ich plnenia.
 • Ako rozpoznať hranice poznania procesov a vytvoriť priestor pre „učenie sa chybami“ a hľadanie inovatívnych riešení.
 • Ako systematicky učiť svojich podriadených myslieť vedecky.

 

Koučing kata - Manažéri musia mať schopnosť učiť svojich podriadených vedeckému mysleniu!

Pokiaľ máte záujem, požiadajte o bezplatnú konzultáciu.

Kontaktná osoba

Pavel Škoda

Senior konzultant

Mám záujem o viac informácií

  Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

  Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

  Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

  Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.