bg-procesni-audit

Procesne riadená organizácia

Zmapujeme Vaše procesy, vyhľadáme vlastníkov a nastavíme meranie procesov s cieľom zbierať a vyhodnocovať dáta pre procesné riadenie a zlepšenie.
Riadime len to, čo meriame, a zlepšujeme na základe údajov
Produktový list

Stiahnite si informácie o službe Procesne riadená organizácia vo formáte PDF.

Stiahnúť

Procesne riadená organizácia by mala poznať svoje procesy, zodpovedné osoby, a ďalej by mala procesy systematicky merať a tieto dáta využívať. V našom prístupe začíname vytvorením Procesného modelu – zoznamu všetkých procesov v spoločnosti. Ide o jednoduchý prehľad, ktorý naši konzultanti vytvoria v priebehu niekoľkých dní. Začneme definovaním vlastníkov procesov, ľudí zodpovedných za proces, ktoré pripravíme na ich úlohu a spoločne vytvoríme stratégiu.

Každá oblasť procesu bude ďalej zmapovaná na podrobnejšiu úroveň. V tejto oblasti sa chceme zamerať na prenos know-how do spoločnosti a vyškoliť a koučovať zamestnancov tak, aby pokračovali v mapovaní vlastnými silami. Našou ambíciou je tiež nájsť podporovateľov, tzv. procesných ambasádorov, ktorí budú udržiavať procesné riadenie. Veríme v „spolutvorbu“ ako prostriedok efektívneho zavedenia procesného riadenia do firmy.

Spoločne vypracujeme stratégiu zberu údajov a ich využitie. Ukážeme si možnosti hľadania optimalizačných príležitostí na základe zberu údajov, môžeme zaviesť štatistické riadenie procesov (SPC) alebo pripraviť akúkoľvek hodnotiacu analýzu. Pomôžeme vám vybrať a pripraviť Dashboard – spôsob vizualizácie a komunikácie údajov a ich výsledkov ďalej vo firme.

Pokiaľ potrebujete skokovo zvýšiť úroveň produktivity jedného konkrétneho oddelenia vo Vašej organizácii, môžete využiť našu službu Productivity Scan. Ponúkame aj školenie Procesné riadenie (BPM), na ktorom vám odovzdáme naše skúsenosti, praktické tipy a odporúčania.

Náš postup na dosiahnutie cieľa – Roadmapa

1

Vytvorenie procesného modelu

Vytvoríme Procesný model organizácie

2

Určenie vlastníkov

Určíme vlastníkov a pripravíme ich na ich rolu

3

Mapovanie kľúčových procesov

Zmapujeme kľúčové procesy do väčšieho detailu

4

Nastavenie meraní (KPI)

Nastavíme meranie (KPI) a ich vyhodnotenie

5

Analýza a vizualizácia dát

Analyzujeme a vizualizujeme dáta podľa využitia

Ciele a benefity

Zmapované procesy
a pridelení vlastníci

Meranie procesov – identifikácia
príležitostí na zlepšenie

Dashboardy monitorujúce kľúčové KPI
a nastavený proces pre ich vyhodnotenie

Analýza dát – zozbierané dáta
budeme analyzovať a komunikujeme výstupy
 

Ukážky prinosov

-30 % Počas 8 dní sme vydefinovali kľúčové procesy nastavili ich vlastníkmi.

Dopady: Vďaka jasnému vlastníctvu firma získala pozitívne skóre v externom audite, ale najmä skrátila vývojové cykly o 30 %, kde predtým dochádzalo k neustálym eskaláciam problémov na všetky stakeholdery. Kde: Celá firma, špeciálne oddelenie produktového manažmentu

40 Pre 40 kľúčových procesov vyhodnocujeme 5 základných metrík podľa logiky Balanced Scorecard.

Dopady: Výrazne sa zjednodušilo hodnotenie zamestnancov, zmena zo subjektívneho na transparentné, kedy ciele sú na seba nadviazané a jasne vysvetlené. Vyhodnocujú sa pravidelne na kvartálnej báze. Kde: Výrobná strojárska firma

93 % Procesov má procesného vlastníka, ktorý je oboznámený so svojou rolou a preškolený.

Dopady: Procesný vlastník má jasnú úlohu, aktualizácia procesov, vlastníctvo procesného zlepšovania a zber dát. Týmto krokom sa nielen dokončila implementácia BPM, ale mohla sa znížiť alokácia centralizovaného tímu, kde bola nedostatočná kapacita. Kde: Finančné inštitúcie

Máte záujem o zavedenie procesne riadenej organizácie? Kontaktujte nás, pripravíme vám ponuku na mieru.

Kontaktné osoby

Milan Gazdík

Partner, konzultant

Libor Čadek

Partner, konzultant

Mám záujem o viac informácií

    Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

    Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

    Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

    Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.