Školenie s radom praktických cvičení doplnených o štúdie a samostatné práce vo Vašej výrobe i údržbe.


Ucelený výukový program implementácie a kontroly Celkové efektivity strojov a zariadení. Obsahuje kompletnú teóriu pre zavedenie TPM, rozšírené moduly zacielené na maximalizáciu výkonu robotov a automatických liniek, rozšírenie o TPM pre efektivitu v Industry 4.0, rozšírenie TPM pre MES systémy, prepojenie Lean techník do údržby, a naopak plnú implementáciu údržby do štíhleho podniku.

Výučba s radom praktických cvičení doplnených o štúdie a samostatné práce vo Vašej výrobe i údržbe. Prevedieme Vás teórií, vysvetlíme na príkladoch, precvičíte si na domácich úlohách vo Vašom závode. A po celú dobu sa môžete pýtať a my budeme odpovedať. Zapojíme Vás do benchmarkingu s kolegami v ďalších továrňach.

Komu je určené školenie TPM 40

 • V prvom rade manažérom, ktorí chcú pochopiť, ako maximalizovať výkon svojich zariadení.
 • V druhom rade vedúcim a technikom údržieb, ktorí vedia svoju odbornú profesiu a chcú sa vzdelávať v systéme riadenia pre ich oblasti.
 • A v treťom rade technikom, inžinierom, majstrom, lídrom výrobných jednotiek, ktorí sa naučia vidieť súvislosti, popísať príležitosť a bezprostredne ju využiť.

Ako školenie TPM 40 organizujeme?

 • Celkovo 4 dni výučby v 8 ucelených blokoch.
 • Profesionálne plnofarebné školiace materiály.
 • Nájdite si v rámci svojho programu čas na vypracovanie samostatných cvičení pre každý blok. V týchto cvičeniach budete analyzovať alebo implementovať aktuálne preberané techniky na pilotnom pracovisku.
 • V priebehu kurzu môžete konzultovať nastavenie Vášho systému.
 • Odporúčame vybrať si pilotný kľúčový stroj a naň sústrediť všetky cvičenia a analýzy. Využite možnosti konzultácií a nastavte novú úroveň efektivity TPM.

Osnova školenia TPM 40

Prečo k nám na školenie?

 • Sme praktici, ktorí sa mnoho rokov zaoberajú analýzou a riešením procesné výkonnosti. Z údržby sme vzišli a dnes do nej vraciame s medzirezortnými znalosťami.
 • Dlhodobo študujeme výrobné straty a príležitosti z nich plynúce a uvedomujeme si nevyhnutné inovácie v metodike TPM.
 • Uvedomujeme si náročnosť práce a vytvorili sme model školenia, ktorý Vám umožní zapojiť aj cez Váš nabitý program.
 • Vykonali sme inovácie v metodike TPM, aby zodpovedala súčasným potrebám Industry 4.0
 • Na TPM 40 metodicky nadväzuje kurz Audítor TPM, kde si môžete vyškoliť Vašich interných audítorov, aby výstupy z TPM 40 dokázali kontrolovať a zapojiť do interného auditu firmy.
 • TPM nie je len údržba a údržba nie je TPM. Sme si vedomí tejto skutočnosti. Zostavili sme pre Vás kurz aktivujúci, motivujúci. Kurz plný poznatkov a aplikovanej praxe.

Dostupné termíny