Ako inovovať, navrhovať trh, produkty a procesy pre dosiahnutie cieľových tržieb a nákladov.


Product Innovation Academy poskytuje nové poznatky, nové súvislosti a praktické inžinierske, projektové a manažérske nástroje a metódy využiteľné v praxi. Program sa zameriava na dve hlavné témy:

 • Ako inovovať, vyvíjať správne produkty.
 • Ako vykonávať vývojový proces správne, ako ho merať, riadiť, zvyšovať jeho výkonnosť a rozvíjať ho.

Každý modul obsahuje koncentrované know how, ucelenú prípadovú štúdiu, hostí, diskusiu s lídrami, manažérmi R&D zo špičkových firiem.

Program je koncipovaný ako séria tematicky previazaných workshopov – je možné zúčastniť sa jednotlivých modulov samostatne, ale z hľadiska previazanosti tém odporúčame absolvovať všetky moduly. Školenie sme schopní pripraviť aj na kľúč pre individuálne spoločnosti.

Naučíte sa

 • Trhové myslenie: vidieť tržby na trhu a „priniesť“ je do firmy.
 • Produktové myslenie: navrhnúť jedinečnú hodnotovú propozíciu zákazníkom, produktový sortiment.
 • Konštrukčné myslenie: navrhovať inovatívne technické riešenie produktu.
 • Platformové myslenie: myslieť v intenciách kustomizácie, platforiem, zdieľanie, modularity, flexibility.
 • Procesné myslenie: navrhovať produkty v súlade s požiadavkami procesov a systému.
 • Nákupné myslenie: integrovať dodávateľa do vývoja pre dosiahnutie cieľov.
 • Riadiť projekty vývoja nových produktov z hľadiska kvality, času, rizík.
 • Online riešiť, koordinovať, riadiť procesy v R&D

Základné informácie o školení

 • Modulárny program, celkom 14 dní online školenia.
 • Hlavnými lektormi akadémie budú Ján Chaľ (ICG) a Petr Váradi, bývalý CTO Zetor a Ammann.
 • Online vstupy klientov – lídrov z českých firiem.
 • Ku každému modulu argumentácie z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláre.
 • Pre každý modul naše prípadová štúdia z českej alebo zahraničné firmy s komentárom.
 • Zdieľanie skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.
 • Využitie online nástrojov vhodných pre R & D.

 

Dostupné termíny