Ako inovovať, navrhovať trh, produkty a procesy pre dosiahnutie cieľových tržieb a nákladov.


Product Innovation academy poskytuje nové poznatky, nové súvislosti a praktické inžinierske, projektové a manažérske nástroje a metódy využiteľné v praxi.

Každý modul obsahuje koncentrované know how, ucelenú prípadovú štúdiu, hostí, diskusiu s lídrami, manažérmi R&D zo špičkových firiem. Školenie sme schopní pripraviť aj na kľúč pre individuálne spoločnosti.

Naučíte sa

  • Objaviť tržby na trhu: ako využiť analýzu dát na objavenie nových príležitostí; generovanie trhových inovácií; navrhovanie trhovej stratégie a premostenie na produktovú stratégiu.
  • Inovovať hodnotovú ponuku pre zákazníkov: ako hodnotiť a interpretovať existujúcu hodnotovú ponuku firmy a konkurentov pre účely inovácie; ako generovať a navrhovať inovácie hodnotovej ponuky; premostenie na konštrukciu a procesy.
  • Zhmotniť hodnotovú ponuku do konštrukcie a procesov: ako navrhovať produkty v súlade s požiadavkami procesov a systému.

Základné informácie o školení

  • Modulárny program, celkom 3 dni online školenia.
  • Online vstupy hostí – lídrov z českých firiem.
  • Ku každému modulu argumentácie z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláre.
  • Pre každý modul naše prípadová štúdia z českej alebo zahraničné firmy s komentárom.
  • Zdieľanie skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.
  • Využitie online nástrojov vhodných pre R & D.

Štruktúra programu Product Innovation academy

MODULY
TERMÍN
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
HOSŤ
1. Trhové inovácie
 22. 11. 2021
Česká Zbrojovka
Eva Strakošová
2. Produktové inovácie
23. 11. 2021
EH Group
Dr. Mardit Matian
3. Procesné inovácie
24. 11. 2021
ACO Industries
Ján Grznár

Každý deň 8:30 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Pre podrobné informácie o programe a hosťoch Product Innovation academy nahliadnite do produktového listu:

Dostupné termíny