Školenie pre všetkých, ktorí chcú vykonávať svoju prácu efektívnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie, k spokojnosti svojich zákazníkov.


Yellow Belt je ideálnym vstupom do sveta zlepšovania procesov, zlepšovania kvality produktov a služieb pomocou prístupov Lean a Six Sigma. Školenie je súborom nástrojov a techník na riešenie (nielen) procesných problémov s cieľom pracovať jednoduchšie, lepšie a vždy k spokojnosti zákazníkov. Počas školenia sa naučíte, ako používať nástroje a techniky Six Sigma v prospech vašej organizácie.

Školenie Yellow Belt je prvým krokom k pochopeniu a implementácii konceptov kvality a zlepšovania procesov, ktoré sú kľúčom k úspešnému zavedeniu digitálnych technológií. Školenie je rozdelené na dve časti. V prvej sú predstavené metodiky Lean, Six Sigma a projektový cyklus DMAIC. Typické problémy v procesoch ( defekty a plytvanie) sa ukážu pomocou simulačnej hry. V druhej časti školenia sa predstaví 7 základných nástrojov Lean Six Sigma, ktoré sa vyskúšajú v praxi.

Po školení je Yellow Belt pripravený okamžite aplikovať predstavené nástroje na svoje procesy a môže realizovať aj malé zlepšenia. Úlohou Yellow Beltu je zároveň podporovať väčšie projekty zlepšovania procesov pod vedením Green/Black Beltov.

Pre koho je školenie určené? Pre všetkých! Toto základné školenie je určené pre špecialistov, administratívnych pracovníkov, manažérov, skrátka pre všetkých, ktorí chcú svoju prácu vykonávať efektívnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie.

Okrem tradičného školenia v triede ponúkame Yellow Belt aj v online verzii.

Naučíte sa

  • Pochopiť dôležitosť procesného zlepšovania v každej firme.
  • Správne využívať vybrané nástroje na riešenie problémov.
  • Zlepšovať svoju prácu.
  • Spoznať prístupy Lean a Six Sigma.
  • Zoznámiť sa s metodikou DMAIC (postup ako riadiť projekty).
  • Podporovať procesne zlepšovacie projekty.
  • Definovať príležitosť (plytvanie) v každodennej práci.

Ak sa chcete zamerať na pokročilú analýzu a riešenie problémov súvisiacich s projektmi zlepšovania, bude pre vás ideálnym školením náš Green Belt.

Prečo si vybrať školenie Lean Six Sigma práve od nás? Máme hneď 12 dôvodov!

Dostupné termíny