Ako zvýšiť výkon montáže až o 40 %?


Na školení Design for Assembly spoznáte systémový a systematický prístup pre zvyšovanie výkonnosti montáže. Naučíte sa, ako montážno orientované vedomosti implementovať do montovaného produktu i montážneho systému. Vďaka simultánnemu návrhu montovaného produktu a montážneho systému, myslením v intenciách celého životného cyklu produktu, dosiahnete synergie cieľov (čas, náklady, kvalita) bez kompromisov. V rámci školenia Vám tiež predstavíme inžiniersky a manažérsky postup, ako prejsť z ručnej montáže na robotickú montáž.

Zo školenia si odnesiete štruktúrovaný algoritmus, formuláre, katalógy montážnych vedomostí, prípadové štúdie. Každý z jednodňových modulov zahŕňa ucelenú prípadovú štúdiu a vstup hosťa zo špičkovej českej alebo zahraničné firmy. Školenie sme schopní pripraviť aj na kľúč pre individuálne spoločnosti.

Témy školenia

  • Smontovateľnosť – Design for Assemblability: ako dosiahnuť plné smontovateľnosti produktu montážnym systémom. Systémový a systematický pohľad na montáž.
  • Výkonnosť montáže – Design for Assembly Cost: Time, Quality, Flexibility: ako dosiahnuť cieľový výkon montáže. Návrh produktov s ohľadom na výkonnosť montáže, súčasný návrh produktu a montážneho systému.
  • Montážne orientovaný vývoj – Ako začleniť „hlas montáže“ do procesu vývoja. Čo je správna znalosť montáže a kedy ju preventívne integrovať do výrobku a montážneho systému počas vývojového procesu?

Metóda DFA, ktorá vám prinesie radikálne úspory

1) Času montáže
2) Nákladov na montáž
3) Neefektívnosť montáže
4) Montážne nástroje
5) Montážne techniky

Základné informácie o školení

  • Modulárny program, celkom 3 dni online školenia.
  • Školenie je určené pre konštruktérov, montážne technology, manažérov montáže a lean manažérov.
  • Online vstupy hostí – lídrov z českých firiem.
  • Ku každému modulu argumentácie z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláre.
  • Pre každý modul naše prípadová štúdia z českej alebo zahraničné firmy s komentárom.
  • Zdieľanie skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.

Pre podrobné informácie o programe a hosťoch Design for Assembly nahliadnite do produktového listu

Dostupné termíny