Ako zvýšiť výkon montáže až o 40 %?


Na školení Design for Assembly spoznáte systémový a systematický prístup pre zvyšovanie výkonnosti montáže. Naučíte sa, ako montážno orientované vedomosti implementovať do montovaného produktu i montážneho systému. Vďaka simultánnemu návrhu montovaného produktu a montážneho systému, myslením v intenciách celého životného cyklu produktu, dosiahnete synergie cieľov (čas, náklady, kvalita) bez kompromisov. V rámci školenia Vám tiež predstavíme inžiniersky a manažérsky postup, ako prejsť z ručnej montáže na robotickú montáž.

Zo školenia si odnesiete štruktúrovaný algoritmus, formuláre, katalógy montážnych vedomostí, prípadové štúdie. Každý z jednodňových modulov zahŕňa ucelenú prípadovú štúdiu a vstup hosťa zo špičkovej českej alebo zahraničné firmy. Školenie sme schopní pripraviť aj na kľúč pre individuálne spoločnosti.

Témy školenia

  • Smontovateľnosť – Design for Assemblability: ako dosiahnuť plné smontovateľnosti produktu montážnym systémom. Systémový a systematický pohľad na montáž.
  • Výkonnosť montáže – Design for Assembly Cost: ako dosiahnuť cieľové výkonnosti montáže. Navhrování produktov z hľadiska montážnej výkonnosti, simultánne návrh produktu a montážneho systému.
  • Robotická montáž – Design for Robotic Assembly: ako prejsť na efektívne a spoľahlivú robotickú montáž.

Základné informácie o školení

  • Modulárny program, celkom 3 dni online školenia.
  • Školenie je určené pre konštruktérov, montážne technology, manažérov montáže a lean manažérov.
  • Online vstupy hostí – lídrov z českých firiem.
  • Ku každému modulu argumentácie z praxe, nové účinné systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláre.
  • Pre každý modul naše prípadová štúdia z českej alebo zahraničné firmy s komentárom.
  • Zdieľanie skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.

Štruktúra programu Product Innovation Academy

MODULY
TERMÍN
PRÍPADOVÁ ŠTÚDIA
HOSŤ
1. Smontovateľnosť
 29. 11. 2021
Česká Zbrojovka
Ing. Michal Andrýsek
2. Výkonnosť montáže
30. 11. 2021
ACO Industries
Ing. Ján Grznár
3. Robotická montáž
01. 12. 2021
Universal Robots
Bude oznámené

Každý deň 8:30 – 12:00 a 13:00 – 15:00

Pre podrobné informácie o programe a hosťoch Design for Assembly nahliadnite do produktového listu:

Dostupné termíny