Najoceňovanejšie školenie roku 2016–2023. Certifikované školenie poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean a Six Sigma na zlepšovanie procesov. Návratnosť investície už s prvým projektom, teda po 3-6 mesiacoch.


Školenie Green Belt poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean a Six Sigma pre zlepšovanie procesov (na základe projektovej metodiky DMAIC). Po absolvovaní školenia sú účastníci schopní identifikovať príležitosti na zlepšenie a následne viesť stredne veľké procesné projekty.

Školenie predstaví budúcemu Green Beltovi všetky fázy cyklu DMAIC (štruktúrovaný postup vedenia projektov) so zameraním na praktické precvičenie kľúčových nástrojov v každej z týchto fáz. Simulačná hra, prípadové štúdie, analýzy a praktické cvičenia garantujú pochopenie jednotlivých nástrojov aj ich následné využitie.

Účastníci dokážu samostatne definovať, opísať a realizovať kompletný projekt s využitím metodiky Lean Six Sigma. Cieľom kurzu je predstaviť všetky potrebné a praktické nástroje a techniky metodiky Lean a Six Sigma, vyskúšať a konzultovať hlavné techniky a nástroje typického projektu zlepšovania.

Školenie je ukončené prípravou na certifikáciu, po splnení podmienok certifikácie je absolventovi udelený diplom Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt, ktorý patrí k medzinárodne uznávaným certifikáciám.

Naučíte sa

 • Riadiť stredne veľký procesný projekt Lean Six Sigma
 • Definovať rozsah projektu a mapovať procesy
 • Merať výkonnosť procesu
 • Analyzovať proces za pomoci dátovej, grafickej a procesnej analýzy
 • Realizovať analýzy pomocou štatistických softvérov
 • Hľadať riešenia a vyhodnotiť najlepší variant
 • Nastaviť meranie procesov

Školenie Green Belt online

Okrem tradičného školenia v učebni je školenie Green Belt dostupné aj online. Sme si vedomí rozdielov, ktoré so sebou prináša online školenie, a preto sme kompletne prepracovali naše školiace postupy. Máme pre vás pripravený intenzívny online tréning, ktorý zachováva základné piliere: simulačnú hru, tímovú prácu (virtuálnu), výklad s elektronickým white-boardom, online skúšobné otázky a test a samotnú certifikáciu. Program zahŕňa online koučovanie vášho projektu skúseným konzultantom ICG.

Na účasť v kurze potrebujete pripojenie na internet a možnosť nainštalovať alebo používať online aplikáciu programu Teams.

Porovnanie školenia online a školenia v učebni

ŠKOLENIE GREEN BELT V UČEBNI
ŠKOLENIE GREEN BELT ONLINE
6 dní školenia (3+3 dni, 9:00-17:00) 8 modulov školenia (8:30-13:00)
Osobné stretnutia – možnosť zažiť všetko naživo, reálne workshopy a diskusie Využívanie nových digitálnych nástrojov (Teams, Menti, Miro a platforma Odoo) umožňuje zvýšiť interaktivitu programu a navyše sa naučíte, ako využívať digitálne nástroje na spoluprácu a riešenie problémov pre vašu budúcu prácu.
Kompletný servis – požičiavanie notebookov so štatistickým softvérom, nie je potrebné žiadne technické vybavenie. Výučba bez cestovných nákladov a celodenné neprítomnosti v práci.
10 hodín online koučovania 10 hodín online koučovania
Tlačené školiace materiály Elektronické školiace materiály
Watch video: 4 Key success factors of our online trainings Video: Online školenia našim pohľadom

V niekoľkých krátkych videách konzultanti Milan Gazdík a Libor Čadek reflektujú vývoj našich online školení, diskutujú o pozitívach a výzvach virtuálneho prostredia a ukazujú nástroje, ktoré používajú vo svojich kurzoch.

Prečo školenie od nás?

 • Metodika založená na praktických príkladoch od 30 konzultantov z celej Európy.
 • Skúsení školitelia, realizovali viac ako 60 LSS školení za posledných 12 mesiacov.
 • Prepojenie prístupov LEAN, Six Sigma a riadenie zmien (change managementu).
 • Garancia kvality všetkých našich školení.
 • Medzinárodná Lean Six Sigma certifikácia súčasťou školenia.
 • Profesionálne celofarebné školiace materiály s prípadovými štúdiami.
 • Viac ako 100 pozitívnych hodnotiacich referencií.

Prečo si vybrať školenie Lean Six Sigma práve od nás? Máme hneď 12 dôvodov!

Certifikácia

Po absolvovaní školenia Lean Six Sigma Green Belt a úspešnom zložení záverečného testu (80%, test sa skladá zo 40 otázok) dostanete od nás osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu Green Belt.

Absolvent môže pokračovať v certifikácii „Certified Lean Six Sigma Green Belt“, pre ktorú je nutné realizovať 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Konkrétne sa jedná o praktické vyskúšanie vybraných nástrojov. Ako súčasť kurzu účastník obdrží profesionálne projektové šablóny, ktoré výrazne zjednodušujú prácu na projekte. Pre získanie certifikácie je nutné projekt obhájiť pred komisiou v sídle spoločnosti ICG Slovakia. Certifikačný proces i obhajoba sú zahrnuté v cene kurzu. Náročnosť kurzu je v súlade s celosvetovo uznávanými požiadavkami asociácie ASQ.

Pozrite sa na fotografie z úspešných Lean Six Sigma certifikácií:

Certifikácia Lean Six Sigma, jún 2019 

Dostupné termíny