Najoceňovanejšie školenie roku 2016–2022. Certifikované školenie poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean a Six Sigma na zlepšovanie procesov. Návratnosť investície už s prvým projektom, teda po 3-6 mesiacoch.


Školenie Green Belt poskytuje ucelenú znalosť metodiky Lean a Six Sigma pre zlepšovanie procesov (na základe projektovej metodiky DMAIC). Po absolvovaní školenia sú účastníci schopní identifikovať príležitosti na zlepšenie a následne viesť stredne veľké procesné projekty.

Školenie predstaví budúcemu Green Beltovi všetky fázy cyklu DMAIC (štruktúrovaný postup vedenia projektov) so zameraním na praktické precvičenie kľúčových nástrojov v každej z týchto fáz. Simulačná hra, prípadové štúdie, analýzy a praktické cvičenia garantujú pochopenie jednotlivých nástrojov aj ich následné využitie.

Školenie je ukončené prípravou na certifikáciu, po splnení podmienok certifikácie je absolventovi udelený diplom Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt, ktorý patrí k medzinárodne uznávaným certifikáciám.

Naučíte sa

 • Riadiť stredne veľký procesný projekt Lean Six Sigma
 • Definovať rozsah projektu a mapovať procesy
 • Merať výkonnosť procesu
 • Analyzovať proces za pomoci dátovej, grafickej a procesnej analýzy
 • Realizovať analýzy pomocou štatistických softvérov
 • Hľadať riešenia a vyhodnotiť najlepší variant
 • Nastaviť meranie procesov

Školenie Green Belt online

Okrem tradičného školenia v učebni je školenie Green Belt dostupné aj online. Sme si vedomí rozdielov, ktoré so sebou prináša online školenie, a preto sme kompletne prepracovali naše školiace postupy. Máme pre vás pripravený intenzívny online tréning, ktorý zachováva základné piliere: simulačnú hru, tímovú prácu (virtuálnu), výklad s elektronickým white-boardom, online skúšobné otázky a test a samotnú certifikáciu. Program zahŕňa online koučovanie vášho projektu skúseným konzultantom ICG.

Na účasť v kurze potrebujete pripojenie na internet a možnosť nainštalovať alebo používať online aplikáciu programu Teams.

Porovnanie školenia online a školenia v učebni

ŠKOLENIE GREEN BELT V UČEBNI
ŠKOLENIE GREEN BELT ONLINE
6 dní školenia (3+3 dni, 9:00-17:00) 8 modulov školenia (8:30-13:00)
Osobné stretnutia – možnosť zažiť všetko naživo, reálne workshopy a diskusie Využívanie nových digitálnych nástrojov (Teams, Menti, Miro a platforma Odoo) umožňuje zvýšiť interaktivitu programu a navyše sa naučíte, ako využívať digitálne nástroje na spoluprácu a riešenie problémov pre vašu budúcu prácu.
Kompletný servis – požičiavanie notebookov so štatistickým softvérom, nie je potrebné žiadne technické vybavenie. Výučba bez cestovných nákladov a celodenné neprítomnosti v práci.
10 hodín online koučovania 10 hodín online koučovania
Tlačené školiace materiály Elektronické školiace materiály
Watch video: 4 Key success factors of our online trainings Video: Online školenia našim pohľadom

V niekoľkých krátkych videách konzultanti Milan Gazdík a Libor Čadek reflektujú vývoj našich online školení, diskutujú o pozitívach a výzvach virtuálneho prostredia a ukazujú nástroje, ktoré používajú vo svojich kurzoch.

Prečo školenie od nás?

 • Metodika založená na praktických príkladoch od 30 konzultantov z celej Európy.
 • Skúsení školitelia, realizovali viac ako 60 LSS školení za posledných 12 mesiacov.
 • Prepojenie prístupov LEAN, Six Sigma a riadenie zmien (change managementu).
 • Garancia kvality všetkých našich školení.
 • Medzinárodná Lean Six Sigma certifikácia súčasťou školenia.
 • Profesionálne celofarebné školiace materiály s prípadovými štúdiami.
 • Viac ako 100 pozitívnych hodnotiacich referencií.

Prečo si vybrať školenie Lean Six Sigma práve od nás? Máme hneď 12 dôvodov!

Certifikácia

Po absolvovaní školenia Lean Six Sigma Green Belt a úspešnom zložení záverečného testu (80%, test sa skladá zo 40 otázok) dostanete od nás osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu Green Belt.

Absolvent môže pokračovať v certifikácii „Certified Lean Six Sigma Green Belt“, pre ktorú je nutné realizovať 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Konkrétne sa jedná o praktické vyskúšanie vybraných nástrojov. Ako súčasť kurzu účastník obdrží profesionálne projektové šablóny, ktoré výrazne zjednodušujú prácu na projekte. Pre získanie certifikácie je nutné projekt obhájiť pred komisiou v sídle spoločnosti ICG Slovakia. Certifikačný proces i obhajoba sú zahrnuté v cene kurzu. Náročnosť kurzu je v súlade s celosvetovo uznávanými požiadavkami asociácie ASQ.

Pozrite sa na fotografie z úspešných Lean Six Sigma certifikácií:

Certifikácia Lean Six Sigma, jún 2019 

Dostupné termíny