Ako sme avizovali, dnes sa v našom článku zameriame na správny výber Lean Six Sigma projektu. Už pri samom výbere projektu totiž dochádza k chybám, ktoré neskôr môžu mať za následok jeho preťahovanie v čase, a teda aj značný nárast rizika nedokončenia projektu.

Prvou typickou chybou je zvolenie príliš širokého rozsahu projektu. Myslím si, že táto situácia je spôsobená klasickým manažérskym myslením (vyriešiť čo najviac v čo najkratšom čase), a tiež často zažitou predstavou, že projekt musí byť “niečo veľké”. Aké témy mám na mysli? Vo svete služieb a administratívnych procesov môže ísť napríklad o skracovanie procesu vývoja nového produktu (time to market), zjednodušenie finančného plánovania firmy alebo zefektívnenie nákupného procesu. Vo výrobných podnikoch sa často stretávam s požiadavkou na skracovanie “lead time” celej výroby alebo zefektívnenie logistiky. Tieto témy sú ale pre riešenie v jednom projekte príliš rozsiahle. Metodika Lean Six Sigma je totiž najlepšie použiteľná pre riešenie úzko definovaných procesných problémov, zato ich však skúma do hĺbky a do najmenšieho detailu. Rozsiahle témy je vždy možné rozdeliť do podprocesov a riešiť ich ako čiastkové projekty.

Druhý typ problému nastáva pri výbere prvého projektu pre čerstvo vyškoleného Green / Black Belta. Je potrebné mať vždy na mysli, že na prvom projektu by sa mal absolvent školenia ešte učiť a znalosti získané na školení si tak prvý raz prehĺbiť v praxi. Chybný prístup je typu: “teraz si vyškolený na metodiku Lean Six Sigma, konečne už môžeš riešiť ten procesný problém, s ktorým si už dlhý čas nevieme poradiť”. Často teda vídam, že ako prvé zadanie dostanú začiatočníci napríklad skrátenie procesu IT vývoja alebo zníženie chybovosti na kľúčovom výrobku spoločnosti. Oboje je určite možné riešiť pomocou metodiky Lean Six Sigma, ale nie sú to práve vhodné témy pre zbieranie prvých skúseností. Tieto projekty by som prenechal skúsenejším Green / Black Beltom, ktorí už realizovali aspoň 3 úspešné projekty. Vždy odporúčam začínať postupne s menšími, menej závažnými projektmi a pri ich vedení získať potrebné schopnosti a skúsenosti, ktoré potom využijete pri komplikovanejších témach.

V ďalšom článku by som sa chcel zamerať na tému zberu hlasu zákazníka a definovanie CTQ (Critical to quality).

Autor: Libor Čadek, ICG