bg-poradenstvi

Poradenstvo

Zameriavame sa na optimalizácie procesov s cieľom zvýšiť efektivitu či kvalitu výroby a zrýchliť administratívne procesy metodikou Lean a Six Sigma.

Znížime náklady na vývoj, či podporíme rast inováciami. Paralelne sa zameriavame na zmenu firemnej kultúry a myslenia, ktoré sú základom úspešného projektu.


Procesy, kvalita a náklady

Pomáhame vám nájsť príležitosti na zníženie nákladov či zvýšenie produktivity v procesoch alebo oddeleniach prostredníctvom procesného auditu. Implementujeme zmeny v procesoch, ktoré znížia náklady alebo zvýšia kvalitu výstupov. Používame metodiku Lean Six Sigma a pre komplexnejšie úlohy sme vyvinuli metodiku VSM – NODUS.

Rozvoj ľudí a organizácie

Analyzujeme potrebu zmeny kultúry v celej organizácii pomocou jedinečného kultúrneho auditu, ktorý pomôže stanoviť plán rozvoja. Pripravíme vás na zmeny a naučíme sa ich riadiť a komunikovať o nich. Sme vaším partnerom pri akejkoľvek zmene, pomáhame vám analyzovať postoje ľudí, pripraviť komunikáciu a skutočne vyriešiť konkrétny problém.

Inovácie produktov a služieb

Pomôžeme vám inovovať vaše produkty, služby alebo celé obchodné modely od kreatívneho generovania nápadov až po vytvorenie organizácie podporujúcej inovácie. Ak máte záujem radikálne znížiť náklady, realizujeme program Design To Cost.

Chceli by ste vedieť viac?