Priemerná strata interných logistických činností v ČR/SR továrni je 69 %. Približne ¼ straty možno odstrániť bez väčšieho úsilia alebo nákladov v priebehu niekoľkých dní. Takisto nemusíte potrebovať 7/10 logistických činností.
Máte nedostatok pracovníkov a skladníkov? Máte príliš veľa agentúrnych pracovníkov? Hľadáte možnosti optimalizácie? Príďte s nami nájsť svoj program na úsporu nákladov.


Ciele analýzy internej logistiky

 • Hlavným cieľom je identifikovať oblasti, v ktorých je možné zvýšiť efektívnosť a produktivitu vášho logistického tímu, a navrhnúť rýchle a strednodobé optimalizačné riešenia.
 • Sekundárnymi cieľovými oblasťami sú zníženie zásob (WIP) zamerané na uvoľnenie peňažných tokov spoločnosti v spojení s rýchlosťou logistických procesov.
 • Terciárnym cieľom je dosiahnuť vysokú spôsobilosť procesu, minimalizovať chyby

Oblasti našej analýzy

1. Sklady: Sklady sú kľúčovou súčasťou logistiky závodu. Analýza skladov zahŕňa identifikáciu oblastí, v ktorých je možné znížiť náklady na skladovanie a zvýšiť efektívnosť skladovania.

 • Príjem rampy a systému
 • Počiatočná kontrola kvality
 • Načítanie
 • Prekládka
 • Balenie a preprava

2. Zásobovanie: skúmame straty a možnosti pohybu materiálu, nedokončenej výroby a podzostáv. Identifikuje straty na výrobnom mieste spojené so zásobovaním.

 • Preprava materiálov na pracovisko
 • Zásobovanie pracoviska
 • Pohyb na pracovisku
 • Mikropreprava materiálu na pracovisko
 • Medzioperačné presuny

3. Výrobné pracovisko: Preskúmame pohyby na pracovisku, mikropohyby v pracovnej zóne a prepojíme zistené straty a príležitosti na pracovisku s celkovou logistikou.

 • Odstraňovanie materiálu a komponentov
 • Pohyby v rámci pracovného cyklu
 • Ergonómia pracoviska
 • Úzke miesto v zásobovaní
 • Postupná príprava materiálu na pracovisko
 • Postupný zber podľa pracoviska

4. Logistické metódy a nástroje : Preskúmame všetky vaše štandardné nástroje zavedené vo firme a navrhneme komplexné optimalizácie a čiastočný Kaizen.

 • Milk run
 • JIS
 • Kanban
 • AGV / AMR
 • Automatické sklady
 • WMS

Ako to bude fungovať?

 1. Budete pripravení. Stretneme sa s vami online a prejdeme procesom prípravy.
 2. Konzultant spolu s technickými a manažérskymi sprievodcami vytvorí obraz vašich procesov. Povedie diskusiu s vašimi pracovníkmi, skladníkmi, THP pracovníkmi a manažérmi.
 3. Urobíme analýzu. Identifikuje straty v jednotlivých častiach procesu. Definuje straty v internej logistike ako celku. Zistíme straty medzi jednotlivými oblasťami závodu zapojenými do internej logistiky. Výsledky predstavíme a doručíme v online prezentácii.
 4. Navrhneme lokálne kaizeny na elimináciu strát jednotlivých typov činností. Navrhneme optimalizáciu rôznych metód používaných v logistike a navrhneme programy úspory nákladov a optimalizácie pre zásadné zmeny v strednodobom horizonte.
 5. Navrhneme a pripravíme pre vás zadanie analýzy údajov, ktoré potvrdí predchádzajúce zistenia a podporí vaše rozhodovanie o navrhovaných zmenách.
 6. Ak máte záujem, pripravíme analýzu údajov a spolu s vami vypracujeme návrh workshopu vašej budúcej internej logistiky.

Pre koho je program určený?

 • Továrne, externé sklady, logistické centrá,…

Zvolte si vlastní rozsah

5S školení - úrovně