hodulak

Richard Hodulák

Richard pôsobí vo výrobe, logistike a administratíve výrobných závodov. Základom jeho práce je hlboké pochopenie procesu skrz Value Stream Mapping a vytvorenie motivácie pre prijatie Lean myslenia. S technikou VSM pracuje na strategickej aj micro úrovni naprieč výrobnými závodmi a korporačnými reťazcami. Richardovou primárnou prácou so zákazníkom je realizovanie skrz prepojenie troch rolí do malých tímov – manuálne zručnosti, odborné znalosti a riadiace vedomosti. Tímy sú vedené v presne zacielených Kaizen workshopoch a dosahujú zásadné zlepšenie kľúčových parametrov. Richard je skúseným Black Beltom a pre Lean aplikácie využíva prepojenie s nástrojmi kvality a Six Sigma. Pôvodnou profesiou je obrábač kovov, vyštudoval VŠB-TU Ostrava Strojárenská technológia. Má 24 rokov praxe v automotive, strojárenskom a elektrotechnickom priemysle na robotníckych, technických a manažérskych pozíciách. Práci konzultanta Lean a Six Sigma sa venuje od roku 2013.

Kompetencie

  • Senior konzultant Lean a Six Sigma pre priemysel
  • Sensei Kaizen Week – multi tímové workshopy intenzívneho procesného zlepšovania
  • Realizačné a výučbové workshopy vo výrobe, internej logistike a administratíve
  • Tréning Lean špecialistov, školenie Lean a Six Sigma nástrojov
  • Lean kultúra a projekty zmien v organizácii
  • Návrhy a výroba Lean Six Sigma simulácii

Projekty / Školenia

  • Alza, Assa Abloy, Automotive Lighting, Bosal, Brose, Brano, Cooper Standard, Erba Lachema, Foxconn, Fritzmeier, Grammer, ITT, IKEA, IVECO, Kovosvit, Mora, Magna, Olympus, Siempelkamp, Škoda Auto, Škoda Transportation, Teleflex, Velux, Weineberger a ďalšie..

Dobre vedieť

  • Aj keď je Richard inžinier, zbožňuje prácu s drevom
  • Je tvorcom prepracovaných simulácií pre Lean a Six Sigma – TractorMotive

Chcete Richarda kontaktovať?