Komplexná teória, prax v továrni, odovzdanie osobných skúseností trénerov. Príďte si pre svoje nové zručnosti.
Kurz je súčasťou certifikovaného programu LEAN EXPERT.
Inovovaná podoba školenia s vysokou pridanou hodnotou vo variante online i v továrni.


Kdekoľvek existuje produkt pre zákazníka, existuje aj tok hodnoty. Plynulosť toku je obmedzovaná bariérami vytváranými prostredím, technológiou, organizáciou práce aj našou vlastnou prácou. Naučíme vás techniky razantného znižovania, či úplnej deaktivácie takýchto bariér.

Podrobne sa zameriame na techniky rýchlej zmeny výroby. Naučíme Vás realizáciu klasickej techniky SMED, aj nové progresívne workshopové nástroje 3X a 1X. Kombinujeme výklad teórie a praktické cvičenia na pripravených videách z reálnych situácií. Výklad dopĺňame praktickými poznatkami z dielenskej praxe v odvetviach automotive, elektrotechnického, stavebného, ​​medicínskeho priemyslu, strojárstva a ďalších. V druhom bloku sa budeme venovať Totálne efektívnej údržbe (TPM), a to z dvoch pohľadov. Naučíme Vás, ako správne implementovať TPM do organizácie a nahliadneme do efektivity údržbárskych procesov očami Lean metodiky. Zameriame sa na kľúčové straty stroja. Prehĺbime Vaše znalosti v oblasti autonómnej, preventívnej a prediktívnej údržby. Naučíme Vás analyzovať údržbárske činnosti a merať ich produktivitu. A výsledne, ako tieto údržbárske činnosti zoštíhliť a sproduktívniť. V treťom bloku Vám odovzdáme znalosti v oblastiach rýchleho riešenia problémov (PPS), vizualizácie a štandardizácie. Naučíme Vás aplikovať 5S tak, aby bolo efektívnym nástrojom štandardizácie práce.

Praktické kurzy v továrni

Aktívne prepojenie prednášané teórie a bezprostredný praktický tréning na prevádzke hostiteľskej továrne Vám umožní naučiť sa reálne prevedenie školenej techniky. Hostiteľské továrne starostlivo vyberáme, aby poskytovali školské prostredie a súčasne boli pre Vás motiváciou k osobnému rozvoju.

Školenie prebieha v hostiteľskej továrni v plnom rozsahu 3 výukových dní.

V továrni realizujeme 3 praktické workshopy zamerané na rýchlu prestavbu, preventívnu / autonómnu údržbu a finálnu vizualizáciu a štandardizáciu procesu.

Spoločne pripravíme Vaše workshopy. Vy vykonáte analýzu, natočíte videá procesu. Pomocou online technik budeme Váš postup kontrolovať, pomáhať smerovaním a odbornou radou. Pomôžeme Vášmu tímu zostaviť finálne riešenie a štandardizáciu.

Rozsah školenia

Praktické kurzy v továrni

1. – 2. deň 9:00-17:00
3. deň 8:30-15:30
Lokalita je vždy oznámená pre konkrétny kurz a dátum

 

Prečo k nám na LFE?

 • Metodická prehľadnosť a vysoká odbornosť výučby a následná jednoduchá aplikovateľnosť do Vašej praxe
 • Odovzdáme Vám radu praktických rád pre rôzne typy priemyselného prostredia
 • Možnosť konzultácií s odborníkmi z iných spoločností
 • Nadväznosť metodiky i tréningu – série LEAN EXPERT a GREEN/BLACK BELT
 • Garancia kvality na školení
 • Kurz je súčasťou európskeho certifikačného programu LEAN EXPERT skupiny ICG

Naučíte sa

 • Techniku ​​SMED pre skracovanie prestavieb
 • Nové techniky Analytické techniky 3Z, 3X a ich aplikáciu pri deaktivácii bariér plynulého toku výroby
 • Novú progresívne workshopovú techniku ​​1X
 • Analyzovať a zoštíhliť údržbárske aktivity
 • Implementovať základy TPM
 • Techniky rýchleho riešenia problémov
 • Správne vykonanie techniky 5S, pochopíte problematické oblasti tejto metodiky
 • Vizualizovať a štandardizovať zoštíhlené pracoviská

Čo budete potrebovať

 • Pracovné topánky a reflexnú vestu na prax do továrne

Certifikácia

Účastníci kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní Lean Flow Expert.
Po absolvovaní všetkých nezávislých kurzov školiaceho programu a úspešnom zvládnutí záverečných testov je možné získať európsky certifikát Lean Expert vydaný medzinárodným konzorciom ICG.
Certifikačný proces je už v cene kurzu! ICG ponúka možnosť bezplatných konzultácií v priebehu školiaceho programu s cieľom úspešne zvládnuť certifikáciu Lean Expert.

Viac informácií o Lean Expert

Dostupné termíny