Financie sú spojovacím prvkom medzi sektormi a ich znalosť dodáva manažérom kontrolu a nadhľad.


Pre efektívne riadenie projektov je čoraz dôležitejšie istá úroveň „finančnej gramotnosti“. Financie sú esenciálnym prvkom každého podnikania a bez ich znalostí je veľmi ťažké robiť akékoľvek strategické rozhodnutia. Tento kurz je vhodným školením pre projektových a procesných manažérov (Green Belt a Black Belt), ktorí si chcú rozšíriť svoje vedomosti a stať sa tak kvalifikovanou protistranou pre ekonomických pracovníkov a vedenie spoločnosti pri realizácii ich projektového zámeru.

Po absolvovaní tohto školenia sa budete vedieť orientovať v podnikových financiách, zvládnete stanoviť náklady projektu, zostaviť finančný plán a riadiť finančné toky v priebehu času. Osvojíte si tiež základnú finančnú terminológiu a naučíte sa činiť kľúčové strategické rozhodnutia.

Nadobudnuté vedomosti vám v praxi pomôžu k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu riadenie vašich projektov.

Typické situácie

  • Dostali ste na starosti nový projekt a potrebujete vyčísliť jeho náklady a výnosy
  • Vyberáte z niekoľkých investičných variantov medzi sebou
  • Radi by ste presadili vlastný projektový zámer pred vedením spoločnosti a finančnými pracovníkmi

Naučíte sa

  • Osvojíte si základné finančné pojmy
  • Porozumiete účtovným výkazom
  • Naučíte sa plánovať náklady projektu
  • Zostavíte cash flow a finančný plán projektu
  • Zvládnete porovnávať jednotlivé projekty medzi sebou
  • Naučíte sa používať MS Excel pre finančné výpočty

Dostupné termíny