bg-inovace-produktu-a-sluzeb

Inovačný proces

Produktová inovácia sa zameriava na vyhľadávanie a zavádzanie významných zlepšení vo funkčných či užívateľských charakteristikách vašich produktov a služieb.
Produktová inovácia sa zameriava na vyhľadávanie a zavádzanie významných zlepšení vo funkčných či užívateľských charakteristikách vašich produktov a služieb, či dokonca na vytvorenie úplne nového produktu či služby s radikálnym dopadom na trh a zákazníka.

“Naše projekty pre inovácie produktov a služieb vám doručia reálne výsledky od nájdenia príležitosti až po uvedenie na trh.”

Cieľom inovačných projektov je nájsť príležitosť a inovovať. Inovovať produkt, službu alebo dokonca obchodný model. Produktové inovácie predstavujú významné zlepšenie v technických špecifikáciách, komponentoch a materiáloch, systémoch, používateľskom prístupe alebo iných funkčných charakteristikách. Inovácie vždy vytvárame spolu s klientom. Naša práca je založená na zapojení ľudí a využívaní inovatívnych prístupov. Konzultácie a analýzy kombinujeme so skupinovými workshopmi s cieľom preniesť naše skúsenosti do organizácie klienta. Inovačný projekt realizujeme v 5 základných fázach, ktoré na seba logicky nadväzujú a zaručia efektívny priebeh celého projektu.

5 fáz produktovej inovácie ICG Slovakia

1. Definovanie príležitosti

2. Inšpirácia a potreby

3. Generovanie nápadov

4. Vývoj konceptu

5. Finálny dizajn

Typický priebeh inovačného projektu

1. Definovanie príležitosti

Realizujeme inovačný audit spoločnosti s cieľom vyhľadať a definovať príležitosti pre inováciu. Vychádzame z analýz vnútorného aj vonkajšieho prostredia organizácie. Spolu zostavíme inovačný tím.

2. Inšpirácia a potreby

Zistíme, kto je typický, ale aj extrémny užívateľ, aké je jeho správanie a návyky. Rozpoznáme jeho zjavné aj skryté potreby. Paralelne skúmame a nechávame sa inšpirovať trendami v sledovanom odvetví.

3. Generovanie nápadov

Využijeme kreatívne techniky a nástroje na generovanie nových, inovatívnych nápadov pre naplnenie zákazníckych potrieb. Kombinujeme nápady, inšpirujeme sa a vytvárame prelomové myšlienky s vysokou mierou pridanej hodnoty.

4. Vývoj konceptu

Z jednotlivých inovatívnych nápadov tvoríme ucelené koncepty. Spolu robíme experimentovanie, simuláciu či rýchle protypovanie. Vďaka štruktúrovanému prístupu je čiastočne redukované riziko zlyhania inovácií.

5. Finálny dizajn

Pomocou techník detailného dizajnu a riadenia zmien pomáhame s uvádzaním inovácií na trh. Koordinujeme spoluprácu všetkých osôb podieľajúcich sa na dodávke finálneho dizajnu k používateľom.

Prínosy produktovej inovácie

 • Inovujeme buď vaše súčasné produkty, alebo vytvárame aj úplne nové.
 • Naučíme vás spôsoby hľadania produktových príležitostí.
 • Dokážete predikovať nové generácie produktov a služieb.
 • Zavedieme inovácie, ktoré prinášajú nové tržby s vysokou pridanou hodnotu pre zákazníkov a obtiažne kopírovateľnú hodnotu pre konkurenciu.
 • Prakticky zvládnete nástroje a procesy generovania úplne nových produktov a služieb a posilníte inovačnú kultúru vo vašej spoločnosti.

Kontaktná osoba

Ján Cháľ

Senior konzultant

Mám záujem o viac informácií

  Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

  Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

  Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

  Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.