bg-skoleni

Školenia

Ponúkame profesionálne školenia s maximálnym zameraním na praktickú časť. Vyberte si školenie z oblasti procesnej optimalizácie, riadenia zmien, projektového riadenia či inovácií.

Okrem otvorených školení pre verejnosť, realizujeme tiež školenia u klientov, kde obsah tréningu prispôsobíme konkrétne na mieru.


Six Sigma 

Ponúkame certifikované školenia Lean Six Sigma, ktoré predstavia účastníkom metodiky procesnej optimalizácie, designu procesov a zvyšovania kvality výrobkov aj služieb pre výrobné a nevýrobné spoločnosti.

Lean Manufacturing 

Školenia Lean Manufacturing pokrývajú celé spektrum potrieb výrobných spoločností. Začíname predstavením nástrojov v školení Lean Praktik až po certifikované programy Lean Expert, ktoré sa konajú vo vybraných výrobných firmách.

Inovácie a Design 

Inovujte svoje produkty, služby alebo procesy a hľadajte novú príležitosť k rastu Vašej firmy pomocou techniky TRIZ či využitím Inovačného procesu. Pre špecifické problémy ponúkame školenie Kreatívnych techník, ktoré využíva kreativitu a tím.

Riadenie zmien

Spôsob riadenia zmien, organizácie, ľudí a projektov sú mimoriadne dôležité pre dnešné spoločnosti. Naše školenie Vás prevedie overenými prístupmi Change managementu.

Projektové riadenie

Naučíme Vás riadiť projekty a to ako pomocou nástrojov projektového manažéra, tak zvládnutím správnej komunikácie, prístupu a najmä myslením. V procesnom riadení školíme ako efektívne zmapovať procesy, nadstavovať metriky a ako s nimi aktívne pracovať.

Chceli by ste vedieť viac?