Súčasná ergonómia pracovísk často nespĺňa potreby a požiadavky ich používateľov, čo môže viesť k nižšej produktivite, vyššiemu riziku pracovných úrazov a chorôb z povolania. Školenie Zmysluplná ergonómia vás naučí, ako navrhovať a upravovať pracoviská tak, aby plne spĺňali ergonomické normy a zároveň boli čo najefektívnejšie a najbezpečnejšie. Naučíme vás, ako zlepšiť súčasnú situáciu a priniesť významné výhody pre vašu organizáciu a jej zamestnancov.


Ergonómia je viac ako len vhodné umiestnenie klávesnice počítača a pohodlná stolička. Je to veda o optimalizácii vzťahu medzi ľuďmi a ich pracovným prostredím. Vo svete, kde sa technológie neustále rozvíjajú a pracovisko sa neustále vyvíja, musíme zostať na špičke ergonomických noriem a ich efektívneho a zmysluplného používania.

Naše školenie je určené pre technologických špecialistov, ktorí sa podieľajú na vývoji nových alebo úprave existujúcich pracovísk. Našou hlavnou motiváciou je vytvoriť pracovné prostredie, ktoré je nielen efektívne a produktívne, ale ktoré prispieva aj k zdraviu, pohodliu a celkovej pohode zamestnancov.

Na tomto školení sa dozviete, ako uplatňovať ergonomické normy v praxi s cieľom zvýšiť bezpečnosť a produktivitu. Zistíte, že aj malé zmeny môžu mať veľký vplyv na každodennú prácu a ako tieto zmeny môžu viesť k výraznému zlepšeniu celkového výkonu a spokojnosti pracovníkov.

„Zmysluplná ergonómia“ je štruktúrovaná ako interaktívny kurz odbornej prípravy, v ktorom je teória prepojená s praxou. Každý modul obsahuje prednášku na danú tému, diskusiu a praktické cvičenia, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť a aplikovať naučené koncepty.

Zameriame sa na rôzne aspekty ergonómie vrátane fyzickej ergonómie (ako upraviť pracovisko, aby sa minimalizovali zdravotné riziká), kognitívnej ergonómie (ako sa vyhnúť nadmernej námahe a stresu) a organizačnej ergonómie (ako optimalizovať pracovné postupy a tímovú dynamiku).

Výsledkom nášho školenia je nielen lepšie pochopenie ergonómie, ale aj praktické nástroje a techniky, ktoré môžete okamžite použiť vo svojom pracovnom prostredí.

„Zmysluplná ergonómia“ je viac ako len školenie. Je to krok k lepšiemu pracovnému životu, vyššej produktivite a zdravšiemu a spokojnejšiemu pracovnému tímu. Pridajte sa k nám a zistite, ako môžete zlepšiť svoje pracovné prostredie a prispieť k lepšej kvalite života svojich kolegov.

Naučíte sa

 • Základy ergonómie: definícia, história a význam v dnešnom pracovnom prostredí.
 • Ergonomické štandardy a regulácie: prehľad najdôležitejších ergonomických štandardov a zákonov.
 • Ergonomický dizajn pracoviska: Ako navrhovať pracovisko s ohľadom na ergonómiu.
 • Ergonómia a technológie: Ako môžu technológie podporiť ergonómiu na pracovisku.
 • Fyziologické aspekty ergonómie: Koncepcia ergonómie z hľadiska fyzického zdravia a pohodlia.
 • Psychologické aspekty ergonómie: Koncepcia ergonómie z hľadiska duševnej pohody a spokojnosti pracovníkov.
 • Ergonomické hodnotenie pracoviska: Naučíte sa, ako vykonať ergonomické hodnotenie a identifikovať potenciálne problémy.
 • Riešenie ergonomických problémov: Naučíte sa, ako riešiť ergonomické problémy a zlepšovať pracovné prostredie.
 • Prípadové štúdie: Analýza skutočných prípadov na posilnenie praktických zručností.
 • Aplikácia ergonómie na zvýšenie produktivity: Ako využiť ergonómiu na zvýšenie efektívnosti a produktivity.
 • Prevencia úrazov a chorôb: Ako môže ergonómia zabrániť úrazom a chorobám z povolania.
 • Ergonómia a pracovná spokojnosť: Vzťah medzi ergonómiou a pracovnou spokojnosťou.

Školenie je určené:

 • Technológom
 • HSE a špecialistom v oblasti bezpečnosti
 • Odborníkom z oddelenia AM
 • Špecialistom z podnikovej výroby
 • Vedúcim pracovníkom
 • Manažérom pre štíhlu výrobu / CI

Dostupné termíny