82 (3)

Jan Matouš

Ako konzultant a lektor spoločnosti Integrated Consulting Group sa špecializuje na krízový manažment. Jeho hlavným cieľom je pohotovo plniť požiadavky zákazníkov a zavádzať udržateľné riešenia, ktoré vedú k zvýšeniu produktivity a nulovým chybám. Jan sa špecializuje aj na návrh výrobných zariadení so zameraním na určenie najproduktívnejšej koncepcie linky pred výrobou. Po štúdiu elektromechaniky so zameraním na počítačové a informačné systémy získal Honza skúsenosti s návrhom a výrobou automatizačných liniek vo významnej spoločnosti T1 Automotive. Od roku 2012 až do súčasnosti zastával pozície manažéra závodu a regionálneho manažéra v Číne, USA a niekoľkých krajinách EMEA, kde viedol miestne tímy ako krízový manažér, zastrešoval rozvoj podnikovej kultúry LEAN / Kaizen, viedol projekty na zvyšovanie produktivity / kvality a zavádzal automatizované výrobné a logistické procesy. V ICG Honza zastrešuje metodiku Lean Line Design, krízové zásahy v automobilových závodoch a podnikové audity výrobných systémov.

Kompetencie

  • Návrh koncepcií výrobných technológií podľa zásad LEAN
  • Krízové intervencie u zákazníkov – Výkonnosť/kvalita
  • Podnikové audity výrobných systémov, OPEX, CI, LEAN
  • Projekty zlepšovania procesov a poradenstvo
  • Štíhla výroba, Pull, Milkrun, SMED, KAIZEN

Projekty / Školenia

  • CONTINENTAL, TRW, ZF, FAURECIA, GRAMMER, DECATHLON, SMC, JIFENG AUTOMOTIVE, TOLEDO MOLDING MACHINES, TACONOVA, ASPEL, SUMIRIKO, GEBAUER & GRILLER, TRISTONE, WOCO, KSR, HUSQVARNA…

Dobre vedieť

  • Moja najvyššia hodnota: rodina
  • „Tajné želanie: preplávať Salem Express na jeden nádych
  • Milujem investície ako akcie, kryptomeny a alkohol
  • Milujem Hongkong, Čínu a Áziu

Chcete Jana kontaktovať?