FMEA je nástroj mimoriadnej sily, ktorý používame len v malej miere alebo „na audit“. Posuňte s nami zlepšovanie svojich procesov na vyššiu úroveň – naučte sa poctivú PFMEA.


Školenie PFMEA je vzdelávací workshop, na ktorom sa naučíte, ako tento nástroj implementovať do svojej praxe. Naše školenie sa zásadne líši od ostatných na trhu.

Naučíme vás remeslo, naučíme vás poctivú FMEA procesov pre priemysel, administratívu a služby.

Zároveň vám vysvetlíme metodiku, jej obmedzenia, silné stránky. Prevedieme vás PFMEA s ďalšími nástrojmi manažérstva kvality, štíhlej výroby a Six Sigma.

Budeme školiť pomocou simulácie SMED>>PRESS alebo TractorMotive. Na stole budeme mať malú „továreň“, zaťaženú chybami, reklamáciami a variabilitou procesov.

Naučíte sa implementovať PFMEA krok za krokom. Každý krok si precvičíte. Školenie je maximálne praktické a cielené tak, aby účastník mohol na druhý deň začať efektívne pracovať na vlastnom výrobnom procese.

Naučíte sa

 • Vypracovať a zostaviť kvalitný PFMEA – krok za krokom praktickým, osobným a tímovým spôsobom na reálnych problémoch
 • Použiť nástroje Six Sigma na hľadanie základných príčin chýb
 • Pripraviť organizáciu, proces, seba a svojich kolegov na efektívnu prácu s FMEA
 • Zlepšite efektívnosť a kvalitu procesov
 • Premeňte povinnú audítorskú zákazku na účinný inžiniersky nástroj zapojený do toku hodnôt pre zákazníka

Prečo naše školenie

 • Školíme vás pomocou jedinečných simulácií spoločnosti TractorMotive a SMED>>PRESS
 • Na uzavreté školenia v oblasti servisu a správy používame simulácie MOVE IT a DOTs
 • Všetko prakticky, formou moderovanej diskusie
 • Po skončení kurzu sú účastníci schopní sami vytvoriť proces FMEA s vysokou efektivitou
 • Záruka kvality školenia
 • Malý tím, osobný prístup, skúsený školiteľ

Máte veľký tím?

 • Objednajte si uzavreté školenie
 • Až 12 účastníkov na jeden kurz
 • Jednodňové školenie môžete doplniť praktickým workshopom v rámci vašich procesov
 • Naučíme vás, ako aplikovať proces FMEA priamo vo vašej výrobe

Dostupné termíny