FMEA je nástroj mimoriadnej sily, ktorý využívame len z malej časti alebo „pre audit“. Zaraďte s nami vyšší stupeň Vášho procesného zlepšovania – naučte sa poctivú PFMEA.


Program PFMEA je praktickým workshopom, kde sa naučíte realizovať tento nástroj pre Vašu prax. Naše školenia sa zásadne líšia od ostatných na trhu.

Naučíme vás realizovať poctivú procesnú FMEA. Previažeme Vám postup so zoštíhlením procesu, nástrojmi Six Sigma pre detekciu koreňových príčin defektov.

Školiť budeme pomocou analýzy a riešení situácií v simulácii TractorMotive, kde budeme mať k dispozícii malú „továreň na stole“ zaťaženú defektami aj procesnou variabilitou.

Naučíte sa realizovať PFMEA krok za krokom. Každý krok si prakticky vyskúšate. Školenie je maximálne praktické a zacielené tak, aby účastník mohol druhý deň začať efektívnu prácu na svojom vlastnom výrobnom procese.

Naučíte sa

  • Spracovať a zostaviť kvalitnú PFMEA – krok za krokom prakticky, osobne, zapojení v tíme na reálnych problémoch
  • Aplikovať Six Sigma nástroje na hľadanie koreňových príčin defektov
  • Pripraviť organizáciu, proces, seba i kolegov na efektívnu prácu s FMEA
  • Zvyšovať efektivitu a kvalitu procesu
  • Z povinného úkonu pre audit vytvoriť efektívny inžiniersky nástroj zapojený do toku hodnoty pre zákazníka

Prečo naše školenie

  • Vyškolíme Vás s použitím jedinečnej výrobnej simulácie TractorMotive
  • Všetko prakticky, formou moderovanej diskusie
  • Účastníci sú po absolvovaní kurzu schopní samotného vytvárania FMEA procesu s vysokou efektivitou práce
  • Garancia kvality na školenie
  • Malý tím, osobný prístup, skúsený lektor

Dostupné termíny