Školenie prechádza všetkými základnými fázami každého projektu a učí účastníkov kľúčové techniky potrebné pre správne projektové vedenie. Spoznajte osvedčené nástroje projektového riadenia a vyskúšajte ich na praktických príkladoch.


Školenie Projektového riadenia predá účastníkom dôležité tipy z praxe a upozorní na tie najčastejšie chyby. Prebraný bude celý projektový cyklus. Naučíte sa definovať rozsah projektu a rozvrhnúť zmenové aktivity do celého priebehu projektu. Ďalej sa naučíte riadiť rozpočet a projektové rizika.

To všetko bude pre maximálnu pochopiteľnosť a zapamätanie precvičené na praktických cvičeniach. Po školení, tak bude účastník schopný zaistiť zdarný priebeh projektu a maximalizáciu výsledkov projektu. V praxi to znamená, že účastníkom školenia predkladáme ako nástroje projektového manažmentu, tak techniky riadenia zmien „change management“.

Typické situácie, v ktorých školenie využijete

  • Funkčné riadenie práce vám už nevyhovuje a firma prechádza na projektový spôsob riadenia.
  • Projektoví manažéri doposiaľ viedli projekty „pocitovo“ a teraz potrebujú poznať profesionálne postupy.
  • Projektom sa nedarí plniť plánované ciele v čase, nákladoch a kvalite.
  • Organizačne sú projekty perfektne zvládnuté, ale prostredie neprijíma zmenu, ktorú projekty prinášajú.

Naučíte sa

  • Pochopiť princípy projektového riadenia v každodennej praxi.
  • Pochopiť úlohy a zodpovednosti jednotlivých účastníkov projektu.
  • Zaistiť úspešne zavŕšený priebeh projektu a maximalizáciu výsledkov projektu. Vedieť aplikovať nástroje riadenia a kontroly projektu.
  • Rozvrhnúť si zmenové aktivity do celého priebehu projektu. Vedieť komunikovať a spolupracovať s tímom.

Štruktúra školenia

Štruktúra školenia Projektové riadenie - Nástroje a techniky

Dostupné termíny