Stratégia DFSS pomôže zabezpečiť rast spoločnosti a získať konkurenčnú výhodu.


Metodika Six Sigma a jej DMAIC cyklus pomáha vo firmách znižovať variabilitu a odstraňovať defekty z procesov. V niektorých situáciách však nemá už zmysel upravovať existujúci proces a je rýchlejšie navrhnúť proces úplne nový. Táto situácia často nastáva u procesov, kde sa zmenil kľúčový softvér, pracovný postup alebo produkt, resp. došlo k reorganizácii alebo zlučovaniu firiem.

Práve návrhom nových procesov sa zaoberá metodika Design for Six Sigma a jej metodický prístup DMADV, ktorý je kombináciou kreatívnych nástrojov a štruktúrovaného analytického prístupu. Táto metodika je primárne určená pre design procesov, avšak úspešne ju môžeme aplikovať aj na nové produkty či služby.

Počas kurzu sa účastníci naučia praktikovať nástroje DFSS na skutočnom procese, ktorý kompletne navrhneme. Zameriame sa na hľadanie funkčných parametrov a budeme kvantifikovať potreby zákazníkov (nástroje Kano a QFD). Pomocou inovatívnych, kreatívnych postupov aj analytických nástrojov hľadáme najlepšie koncepty, ktoré vyhodnocujeme a potom implementujeme a komunikujeme.

Ukážku nástrojov nájdete v našom článku o metóde DFSS.

Dôraz je kladený na štruktúru a praktické precvičenie všetkých fáz. Metodika aj jednotlivé nástroje sú demonštrované na reálnych príkladoch. Účastníci si vyskúšajú dizajn vybranej témy v malých tímoch. Maximálne praktické!

Naučíte sa

  • Navrhovať nové procesy (pomocou projektovej metodiky DMADV).
  • Zaručiť maximálnu kvalitu produktov a služieb už pri ich vzniku.
  • Podporovať vývoj produktov a služieb efektívnymi procesmi.
  • Efektívne zbierať a analyzovať zákaznícke požiadavky na nový proces.
  • Navrhnúť rôzne varianty nového procesu a vybrať ten najlepší.
  • Eliminovať riziká pri implementácii a odhadnúť finančné prínosy nového procesu.
  • Viac než 10 nových nástrojov: QFD, KJ Analýza, DFMEA, SCAMPER, HIT Matrix a i.

Dostupné termíny