Ako navrhovať procesy a výrobky tak, aby mali neutrálny alebo dokonca pozitívny vplyv na životné prostredie.


Väčšina spoločností dnes chápe, že stratégia udržateľnosti nie je len záležitosťou európskych nariadení alebo environmentálnych zákonov. Kľúčový je tlak zo strany zákazníkov, ktorí si uvedomujú, že kúpou výrobkov a služieb s nulovou uhlíkovou stopou ovplyvňujú aj svoj životný priestor, a preto sú ochotní zaplatiť viac ako za tradičný výrobok. Dizajn výrobku je primárne nastavený na dosiahnutie ekonomickej výhody. Legislatíva slabo zmierňuje ťažkosti spôsobené životnému prostrediu, ale musíme prejsť od reakčného, kompromisného režimu k režimu, ktorý je výhodný pre všetky strany.

„Design to Sustainability“ je školenie, ktoré sa zameriava na to, ako integrovať udržateľnosť do procesu navrhovania. Účastníci sa naučia, ako vytvárať produkty, služby a procesy, ktoré sú environmentálne, sociálne a ekonomicky udržateľné. Školenie zahŕňa teoretické vysvetlenia, ako aj diskusiu o osvedčených postupoch v tejto oblasti. Cieľom je poskytnúť účastníkom kompletný prehľad o udržateľnosti a nástroje na integráciu týchto princípov do ich projektov.

Školenie je určené pre dizajnérov, produktových manažérov, inžinierov a ďalších odborníkov zapojených do vývoja produktov a služieb, ktorí chcú integrovať udržateľnosť do svojho procesu navrhovania. Je vhodná pre tých, ktorí sa zaujímajú o udržateľnosť a hľadajú spôsoby, ako ju začleniť do svojich projektov, alebo pre spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť svoje ciele a procesy udržateľnosti.

Témy školenia

 • Udržateľnosť ako nová potreba trhu a zdroj konkurenčnej výhody
 • Udržateľný podnikateľský model
 • Stratégia výrobkov a udržateľnosť
 • Udržateľný rozvoj a dizajn
 • Udržateľný vývoj produktov
 • Hodnotový reťazec udržateľného procesu – cyklus
 • Udržateľná inovácia procesov

Základné informácie o školení

 • Modulárny program, celkovo 3 dni školenia.
 • Skutočné prípadové štúdie.
 • Pre každý modul argumenty z praxe, nové efektívne systémové modely, metodika, postupy, nástroje, formuláre.
 • Výmena skúseností s ostatnými účastníkmi školenia.

Viac informácií nájdete v produktovom liste a E-knihe.