Najvyššia certifikačná úroveň! 

13 denné školenie (nadstavba školenia Green Belt v rozsahu 6 dní) zamerané na oblasť procesného riadenia a optimalizácie. Staňte sa Black Beltmi a získajte medzinárodne uznávaný certifikát!


Školenie Black Belt je jedným z najkomplexnejších vzdelávacích programov v oblasti procesného a projektového manažmentu. Školenie je spravidla rozložené do 2 až 3 mesiacov, kedy je kombinovaná výučba a práce na reálnych projektoch. Tento kurz ponúkame aj ako nadstavbu školenia Green Belt (pre už vyškolených Green Beltov) v skrátenom časovom horizonte.

Vyškolený „Black Belt“ riadi rozsiahle procesne-zlepšovacie projekty naprieč spoločnosťou, pričom dosahuje podstatné zmeny vo firemných procesoch s cieľom dosiahnuť výrazné finančné prínosy (podľa prieskumu trhu prinesie každý projekt priemerne 100 tis. €) a zvýšenie kvality a spokojnosti zákazníkov.

Školenie najnovšie obsahuje modul change managementu (kurz riadenia zmien), modul facilitácie a riadenia workshopov, samostatná kapitola je venovaná inováciám a dizajnu.

Školenie Black Belt už dávno nie je školením štatistiky. Jedná sa o komplexný prístup k riešeniu procesných problémov. Pri analýze procesov Vás nebudeme učiť zložité vzorce, ale naučíme Vás používať najmodernejšie analytické nástroje v programe Minitab.

Naučíte sa

  • Zaviesť procesné riadenie do firmy.
  • Vykonať procesný audit.
  • Riadiť veľké projekty zamerané na procesné zlepšovanie.
  • Viesť pracovný tím (formou workshopov).
  • Analyzovať zozbierané dáta (detailné analytické nástroje).
  • Navrhnúť najlepšie riešenie, spraviť pilot a implementovať ho.
  • Vyčísliť finančný prínos projektu.

Prečo si vybrať školenie Lean Six Sigma práve od nás? Máme hneď 12 dôvodov!

Certifikácia

Po absolvovaní školenia Lean Six Sigma Black Belt a úspešnom zložení záverečného testu (80%, test sa skladá zo 40 otázok) dostanete od nás osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu Black Belt.

Absolvent môže pokračovať v certifikácii „Certified Lean Six Sigma Black Belt“, pre ktorú je nutné realizovať 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Konkrétne sa jedná o praktické vyskúšanie vybraných nástrojov. Ako súčasť kurzu účastník obdrží profesionálne projektové šablóny, ktoré výrazne zjednodušujú prácu na projekte. Pre získanie certifikácie je nutné projekt obhájiť pred komisiou v sídle spoločnosti ICG Slovakia. Certifikačný proces i obhajoba sú zahrnuté v cene kurzu. Náročnosť kurzu je v súlade s celosvetovo uznávanými požiadavkami asociácie ASQ.

Pozrite sa na fotografie z úspešných Lean Six Sigma certifikácií:

Certifikácia Lean Six Sigma, jún 2019 

Dostupné termíny