Najvyššia certifikačná úroveň! 

12 denné školenie (nadstavba školenia Green Belt v rozsahu 6 dní) zamerané na oblasť procesného riadenia a optimalizácie. Staňte sa Black Beltmi a získajte medzinárodne uznávaný certifikát!


Školenie Black Belt je jedným z najkomplexnejších vzdelávacích programov v oblasti procesného a projektového manažmentu. Školenie je spravidla rozložené do 2 až 3 mesiacov, kedy je kombinovaná výučba a práce na reálnych projektoch. Tento kurz ponúkame aj ako nadstavbu školenia Green Belt (pre už vyškolených Green Beltov) v skrátenom časovom horizonte.

Vyškolený „Black Belt“ riadi rozsiahle procesne-zlepšovacie projekty naprieč spoločnosťou, pričom dosahuje podstatné zmeny vo firemných procesoch s cieľom dosiahnuť výrazné finančné prínosy (podľa prieskumu trhu prinesie každý projekt priemerne 100 tis. €) a zvýšenie kvality a spokojnosti zákazníkov.

Všetky nástroje a techniky sa podrobne preberajú počas školenia. Veľký dôraz sa kladie na vykonávanie analýzy dát, analýzy procesov a štatistické nástroje riadenia procesov.

Školenie Black Belt už dávno nie je školením štatistiky. Ide o komplexný prístup k riešeniu procesných problémov. Pri analýze procesov vás nebudeme učiť zložité vzorce, ale naučíme vás používať najmodernejšie analytické nástroje v programe Minitab.

Každý projekt zlepšovania procesov musí obsahovať prvky riadenia zmien – v priebehu svojej práce musí Black Belt spoznať zainteresované strany projektu, zvoliť správnu komunikačnú stratégiu a efektívne pracovať s odporom voči zmenám. Preto náš program zahŕňa modul o riadení zmien, facilitácii a vedení workshopov. Samostatná kapitola je venovaná inováciám a dizajnu.

Školenie je ukončené prípravou na certifikáciu, po splnení certifikačných požiadaviek je absolventovi udelený diplom Certified Lean Six Sigma Black Belt, ktorý je jedným z medzinárodne uznávaných certifikátov.

Naučíte sa

 • Zaviesť procesné riadenie do firmy.
 • Vykonať procesný audit.
 • Riadiť veľké projekty zamerané na procesné zlepšovanie.
 • Viesť pracovný tím (formou workshopov).
 • Analyzovať zozbierané dáta (detailné analytické nástroje).
 • Navrhnúť najlepšie riešenie, spraviť pilot a implementovať ho.
 • Vyčísliť finančný prínos projektu.

Školenie Black Belt online

Okrem tradičného školenia v učebni je školenie Black Belt dostupné aj online. Celý kurz je vedený online formou za pomoci profesionálnych digitálnych platforiem. Skúsení lektori – Master Black Belti – poskytujú „živý“ výklad, vedú virtuálne workshopy, riadia simulácie a poskytujú podporu v priebehu celého kurzu aj po jeho skončení. Súčasťou školenia je online koučing Vášho projektu skúseným konzultantom ICG, a samozrejme aj všetky štandardy, na ktoré ste zvyknutí z klasického školenia v učebni.

Na účasť v kurze potrebujete pripojenie na internet a možnosť nainštalovať alebo používať online aplikáciu programu Zoom / Teams.

Porovnanie školenia online a školenia v učebni

ŠKOLENIE BLACK BELT V UČEBNI
ŠKOLENIE BLACK BELT ONLINE
12 dní školenia (9:00-17:00). 12 modulov školenia (8:30-13:00) + individuálny koučing.
Všetky úlohy sa riešia počas hodiny. Väčšia flexibilita – zadania pre individuálne/tímové úlohy možno spracovať kedykoľvek až do začiatku ďalšieho modulu. Každá úloha vám zaberie približne 3 hodiny.
Osobné stretnutia – možnosť zažiť všetko naživo, reálne workshopy a diskusie. Využívanie nových digitálnych nástrojov (Zoom/Teams, Menti, Miro a platforma Odoo) umožňuje zvýšiť interaktivitu programu a navyše sa naučíte využívať digitálne nástroje na spoluprácu a riešenie problémov pre vašu budúcu prácu.
Kompletný servis – zapožičanie notebookov so štatistickým softvérom, nie je potrebné žiadne technické vybavenie. Výučba bez cestovných nákladov a celodenné neprítomnosti v práci.
Tlačené školiace materiály. Elektronické školiace materiály.
Watch video: 4 Key success factors of our online trainings Video: Online školenia našim pohľadom

V niekoľkých krátkych videách konzultanti Milan Gazdík a Libor Čadek reflektujú vývoj našich online školení, diskutujú o pozitívach a výzvach virtuálneho prostredia a ukazujú nástroje, ktoré používajú vo svojich kurzoch.

Prečo školenie od nás?

 • Metodika založená na praktických príkladoch od 30 konzultantov z celej Európy.
 • Skúsení školitelia, realizovali viac ako 60 LSS školení za posledných 12 mesiacov.
 • Prepojenie prístupov LEAN, Six Sigma a riadenie zmien (change managementu).
 • Garancia kvality všetkých našich školení.
 • Medzinárodná Lean Six Sigma certifikácia súčasťou školenia.
 • Profesionálne celofarebné školiace materiály s prípadovými štúdiami.
 • Viac ako 100 pozitívnych hodnotiacich referencií.

Prečo si vybrať školenie Lean Six Sigma práve od nás? Máme hneď 12 dôvodov!

Certifikácia

Po absolvovaní školenia Lean Six Sigma Black Belt a úspešnom zložení záverečného testu (80%, test sa skladá zo 40 otázok) dostanete od nás osvedčenie o úspešnom absolvovaní kurzu Black Belt.

Absolvent môže pokračovať v certifikácii „Certified Lean Six Sigma Black Belt“, pre ktorú je nutné realizovať 1 projekt metodikou Lean Six Sigma. Konkrétne sa jedná o praktické vyskúšanie vybraných nástrojov. Ako súčasť kurzu účastník obdrží profesionálne projektové šablóny, ktoré výrazne zjednodušujú prácu na projekte. Pre získanie certifikácie je nutné projekt obhájiť pred komisiou v sídle spoločnosti ICG Slovakia. Certifikačný proces i obhajoba sú zahrnuté v cene kurzu. Náročnosť kurzu je v súlade s celosvetovo uznávanými požiadavkami asociácie ASQ.

Pozrite sa na fotografie z úspešných Lean Six Sigma certifikácií:

Certifikácia Lean Six Sigma, jún 2019 

Dostupné termíny