bg-inovace

Inovácie a design

Inovujte svoje produkty, služby alebo procesy a hľadajte novú príležitosť k rastu Vašej firmy.
Inovujte pomocou techniky TRIZ či využitím Inovačného procesu. Pre špecifické problémy ponúkame školenie Kreatívnych techník, ktoré využíva kreativitu a tím.

Referencie

»Školenie Kreatívne riešenie problémov bolo z veľkej časti vyplnené dôsledným praktickým precvičovaním skupinových kreatívnych technik, okamžite nadväzujúcim na prebranú teóriu. Školenie malo spád; vďaka profesionálnemu výkonu lektora boli účastníci maximálne aktívne zapojení a dva dni utiekli nečakane rýchlo. Celkovo akcia prekonala moje očakávania - odporúčam!«
VELUX

Martin Němec

Velux

»Tento kurz bol pre mňa skutočne inšpiratívny a myslím si, že sa techniky TRIZ dajú využiť vo všetkých rôznych sférach. Vďaka cvičením sme si jednotlivé prístupy mohli dobre precvičiť. Preto sú pre mňa jednotlivé metódy v praxi dobre implementovateľné. Veľká vďaka tiež patrí lektorovi, je vidieť, že metodiku TRIZ dobre ovláda a vie svoje nadšenie preniesť aj na účastníkov kurzu.«
VODAFONE

Petra Hamtáková

Vodafone

»Školenie metodiky TRIZ bolo pre celý zúčastnený tím veľkým prínosom. Daná problematika bola zo strany lektora podaná veľmi štruktúrovanou a pochopiteľnou formou, navyše podporená kopou tímových cvičení, kde sme si jednotlivé nástroje vyskúšali v praxi. Veľký prínos bola tiež hromada predstavených alternatívnych nástrojov (napr. smart little people, X factor atd.), ktoré naozaj prinášajú na inovácie a oblasť vývoja pre nás absolútne nový pohľad.«

Michal Lačný

Quality Manager, ViskoTeepak s.r.o.

Chceli by ste vedieť viac?