Správna aplikácia metódy DOE výrazne redukuje nutný počet testovaných kombinácii faktorov na tie podstatné z hľadiska celkovej kvality.


Školenie DOE (plánovaný experiment) využijete pri komplexnejších optimalizáciách procesu, hľadaní jeho kľúčových parametrov a interpretácii výsledkov. V našom školení pristupujeme k tejto metóde prakticky – s využitím analytického software Minitab a všetko si ukážeme na prípadovej štúdii. Pochopíte rozdiely medzi regresiou a DOE v logike i výstupe.  Naučíme sa pracovať s tzv. „response optimizérom“, ktorý nám jednoducho pomôže nájsť ideálnu kombináciu. Predstavíme si nelineárne modely a všetko testujeme na príkladoch.

Naučíte sa

  • K čomu plánovaný experiment môže poslúžiť, jeho výhody i obmedzenia.
  • Kompletný postup realizácie plánovaného experimentu – plný a čiastočný, prípadne nelineárny (Box Benkeh, Response Surface).
  • Praktické tipy pre voľbu a nastavenia faktorov