Referencie

Dovoľte nám sa s Vami podeliť o vybrané mená našich kľúčových klientov, ktorým sme poskytli naše poradenské a vzdelávacie služby.

Naši klienti

ing-logo-889
linak
fb-slovnaft-logo
CSOB
Enics_logo_392x178
ozbrojene-sily-SR
PSL-LOGO
Slovenska-posta-logo
Telefonica
T-systems
union-logo
VUB BANKA
1200px-Čez_logo

Referencie

»Školenie online je moderná forma vzdelávania, ktorá plne vyhovuje dnešnej dobe a posúva možnosti vzdelávania ďalej. Plne by som odporučil túto formu vzdelávania. Lektor super, na všetky naše dotazy odpovedal , výklad zrozumiteľný a dopĺňaný o príklady z praxe.«
sas automotive

Dušan Netolička

vedúci oddelenia údržby, SAS Automotive s.r.o.

»Školenie online je moderná forma vzdelávania, ktorá plne vyhovuje dnešnej dobe a posúva možnosti vzdelávania ďalej. Plne by som odporučil túto formu vzdelávania. Lektor super, na všetky naše dotazy odpovedal , výklad zrozumiteľný a dopĺňaný o príklady z praxe.«
sas automotive

Dušan Netolička

vedúci oddelenia údržby, SAS Automotive s.r.o.

»Školenie procesného riadenia bolo veľmi zaujímavé a zábavné zároveň. Oceňujem zdieľanie skúseností a aj schopnosť prepojiť teoretické časti školenia s praxou a praktickými príkladmi. Navyše školenie má veľmi dobre a kvalitne spracované tréningové materiály.«
olympus-logo

Adéla Ondráčková

IT Project Manager, Olympus Czech Group

»Školenie procesného riadenia bolo veľmi zaujímavé a zábavné zároveň. Oceňujem zdieľanie skúseností a aj schopnosť prepojiť teoretické časti školenia s praxou a praktickými príkladmi. Navyše školenie má veľmi dobre a kvalitne spracované tréningové materiály.«
olympus-logo

Adéla Ondráčková

IT Project Manager, Olympus Czech Group

»Školenie BPM, ktoré som absolvovala, splnilo moje očakávania a prehĺbilo moje doterajšie znalosti z oblasti procesného riadenia, ktorému sa venujem zhruba 1,5 roka. Ocenila som prístup lektora, ktorý teóriu obohatil o praktické skúsenosti. Tiež som uvítala príležitosť interaktívnej diskusie počas školenia.«
CSOB logo small

Dana Marušinová

Procesný manažér, Československá obchodná banka, a. s.

»The BPM training I have completed has met my expectations and deepened my knowledge of process management, which I have been doing for about 1.5 years. I have appreciated the approach of a lecturer who has enriched the theory of practical experience. I also welcomed the opportunity for an interactive discussion during the training. If our company will demand another process training, We will definitely contact ICG and the lecturer.«
CSOB logo small

Dana Marušinová

Process Manager, Československá obchodná banka, a. s.

Chcete nás kontaktovať?