Referencie

»Školenie A3/riešenie problémov splnilo moje očakávania. Školiteľ nás previedol teóriou aj praktickými príkladmi. Po dvoch dňoch mám celkom jasnú predstavu o tom, čo táto metodika dokáže a ako by sa mala používať. Veľmi oceňujem možnosť spätnej konzultácie s lektorom počas jedného roka po ukončení školenia. Vrelo odporúčam kurz a pána Procházku.«
GE AVIATION

Radim Grimm

Internal quality leader, GE Aviation Czech s.r.o.

»Školenie online je moderná forma vzdelávania, ktorá plne vyhovuje dnešnej dobe a posúva možnosti vzdelávania ďalej. Plne by som odporučil túto formu vzdelávania. Lektor super, na všetky naše dotazy odpovedal , výklad zrozumiteľný a dopĺňaný o príklady z praxe.«
sas automotive

Dušan Netolička

vedúci oddelenia údržby, SAS Automotive s.r.o.

»Školenie online je moderná forma vzdelávania, ktorá plne vyhovuje dnešnej dobe a posúva možnosti vzdelávania ďalej. Plne by som odporučil túto formu vzdelávania. Lektor super, na všetky naše dotazy odpovedal , výklad zrozumiteľný a dopĺňaný o príklady z praxe.«
sas automotive

Dušan Netolička

vedúci oddelenia údržby, SAS Automotive s.r.o.

»Školenie procesného riadenia bolo veľmi zaujímavé a zábavné zároveň. Oceňujem zdieľanie skúseností a aj schopnosť prepojiť teoretické časti školenia s praxou a praktickými príkladmi. Navyše školenie má veľmi dobre a kvalitne spracované tréningové materiály.«
olympus-logo

Adéla Ondráčková

IT Project Manager, Olympus Czech Group

»Školenie procesného riadenia bolo veľmi zaujímavé a zábavné zároveň. Oceňujem zdieľanie skúseností a aj schopnosť prepojiť teoretické časti školenia s praxou a praktickými príkladmi. Navyše školenie má veľmi dobre a kvalitne spracované tréningové materiály.«
olympus-logo

Adéla Ondráčková

IT Project Manager, Olympus Czech Group

»Školenie BPM, ktoré som absolvovala, splnilo moje očakávania a prehĺbilo moje doterajšie znalosti z oblasti procesného riadenia, ktorému sa venujem zhruba 1,5 roka. Ocenila som prístup lektora, ktorý teóriu obohatil o praktické skúsenosti. Tiež som uvítala príležitosť interaktívnej diskusie počas školenia.«
CSOB logo small

Dana Marušinová

Procesný manažér, Československá obchodná banka, a. s.

»The BPM training I have completed has met my expectations and deepened my knowledge of process management, which I have been doing for about 1.5 years. I have appreciated the approach of a lecturer who has enriched the theory of practical experience. I also welcomed the opportunity for an interactive discussion during the training. If our company will demand another process training, We will definitely contact ICG and the lecturer.«
CSOB logo small

Dana Marušinová

Process Manager, Československá obchodná banka, a. s.

»Ďakujem ICG za intenzívny kurz, ktorý mi predstavil projektové riadenie od začiatku do konca a uľahčil mi vstup do tohto odboru, s ktorým som doteraz nemal žiadne skúsenosti.«
connectronics

Patrik Mandys

PM Junior, Connectronics s.r.o.

»Ďakujem ICG za intenzívny kurz, ktorý mi predstavil projektové riadenie od začiatku do konca a uľahčil mi vstup do tohto odboru, s ktorým som doteraz nemal žiadne skúsenosti.«
connectronics

Patrik Mandys

PM Junior, Connectronics s.r.o.

»Školenie „Projektové riadenie - nástroje a techniky“ môžem odporučiť. Bolo na profesionálnej úrovni. Skvelý školiteľ. Výklad podložený príkladmi z praxe, jednotlivé metódy vyskúšané na príkladoch. Určite mi bude nápomocné v mojej pracovnej činnosti. Odporúčam.«
innogy

Jana Hošková

Specialist – Energy Data Management, Innogy Energie, s.r.o.