Procesné riadenie nie je len obecná metodika. Predstavujeme unikátny program, ktorý kladie dôraz na praktickosť pred metodológiou.


Pri spolupráci s našimi klientmi vnímame, že sa v posledných rokoch firmy a organizácie čoraz častejšie rozhodujú realizovať program tzv. procesnej či prevádzkovej dokonalosti (Operational Excellence). Tento program býva často súčasťou širšieho hnutia, ktoré sa zameriava na zvyšovanie pozitívnej zákazníckej skúsenosti (CX) či programov na zefektívňovanie a úspornosť firemnej prevádzky (Lean Six Sigma, Kaizen, Toyota Kata pod.).

Všetky tieto programy majú jeden spoločný a dôležitý predpoklad. Mať pod kontrolou firemné procesy. A práve správne nastavenie systému firemných procesov, pochopenie potrieb ich zákazníkov a nastavenie interných rolí a zodpovedností je hlavnou súčasťou nášho školenia Procesné riadenie (BPM).

Spoločnosť ICG sa zavádzaním procesného riadenia zaoberá už mnoho rokov a v našom školení sa zameriavame práve na odovzdanie maximálneho množstva našich praktických skúseností, tipov a odporúčaní, ktoré sa v priebehu našej praxe osvedčili. Všetko podstatné tiež aktívne precvičujeme a diskutujeme v rámci skupiny účastníkov.

Typické situácie, pri ktorých školenie využijete

 • Máte nastavené strategické ciele, ale potrebujete ich prepojiť s cieľmi jednotlivých procesov a zamestnancov vo všetkých úrovniach organizácie.
 • Potrebujete zvýšiť výkonnosť podnikových procesov, ale neviete, kde začať.
 • Máte nastavených mnoho procesných meraní, ale napriek tomu neplníte ciele.
 • Chcete zlepšovať procesy, ale neviete, ktoré sú tie najvhodnejšie.
 • Procesy sú riadené funkčne (prostredníctvom oddelení) a vznikajú „čierne diery“ bez jasne definovaných zodpovedností.
 • Zamestnanci nevnímajú väzbu medzi osobnými cieľmi a cieľmi celej organizácie.
 • Vaša firma už používa niektoré nástroje procesného riadenia, ale vy potrebujete vytvoriť fungujúci systém procesného riadenia.

Naučíte sa

 • Aplikovať princípy zavádzania procesného riadenia – stratégia a taktika
 • Tvoriť procesný model vrátane jeho úrovní a parametrov
 • Jasne určiť procesné role (vrátane vlastníka) a ich zodpovednosti
 • Poznať a definovať zákaznícke požiadavky na proces a využívať základné aj pokročilé nástroje.
 • Špecifikovať procesné metriky (KPI) pre rôzne úrovne procesov.
 • Nastaviť kontroly procesu, zhodnotiť ich účinnosť a efektivitu
 • Merať kvalitu a výkonnosť procesu – produktivita, výťažnosť, spôsobilosť, štatistické ukazatele
 • Skontrolovať udržateľnosť procesného riadenia – čo zmeniť, v čom pokračovať

Dostupné termíny