bg-zvyseni-produktivity

Lean Performance

Nastavujeme tok hodnoty podľa požiadaviek zákazníka, s aktívnym zapojením všetkých zamestnancov a minimálnymi prevádzkovými nákladmi.
Inovatívna optimalizácia výroby
Produktový list

Stiahnite si informácie o službe Lean Performance vo formáte PDF.

Stiahnúť

Skutočne štíhla (Lean) výroba dokáže splniť požiadavky zákazníka včas, v požadovanej kvalite a s minimálnymi nákladmi. Veľmi dobre si uvedomujeme, že požiadavky zákazníkov sa neustále menia a sériová výroba nemá budúcnosť.

Preto sa nezameriavame na samotnú implementáciu nástrojov štíhlej výroby, o ktorú sa podniky stále tradične pokúšajú. Hľadáme energetickú líniu celého toku hodnôt a nástroje Lean používame len na odstránenie prekážok na ceste k spoločne definovanému cieľovému stavu celého Lean procesu.

Cieľový stav celého hodnotového toku môže reagovať na meniace sa prostredie a požiadavky zákazníka. Všetci zúčastnení zamestnanci poznajú a aktívne plnia svoje role.

Dokážeme uvoľniť obrovské množstvo energie vašich ľudí a udržať dynamiku aj po opadnutí počiatočného nadšenia. Nikdy neviažeme aktivity na one-man show, ale zapájame celý tím.

Spolu s vašimi ľuďmi navrhneme prelomové zmeny a akčný plán na otestovanie ich funkčnosti. Po odladení riešenia riadime konečnú implementáciu opatrení a zaisťujeme ich prijatie. Štandardizujeme proces zaškoľovania nového stavu pre všetky role v organizácii. Nastavujeme rutiny pre zaistenie dlhodobej udržateľnosti nového stavu a jeho zlepšovania vrátane aktívneho zapojenia manažmentu a podporných oddelení.

Rozvíjame tiež vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach organizácie, aby správne plnili svoju úlohu vlastníkov procesov a vytvárali bezpečné prostredie pre zlepšovanie. Program Lean leadership vás naučí, ako byť skutočným lídrom, a je vhodným doplnkom programu Lean performance.

Ak sa chcete sami stať odborníkom na nástroje štíhlej výroby, pozrite si našu ponuku Lean školení.

Náš postup na dosiahnutie cieľa – Roadmapa

1

Analýza situácie

Analyzujeme vašu situáciu vrátane analýzy dát.

2

Odstránenie prekážok

Odstránime bariéry plynulého toku výroby.

3

Nastavenie kontroly zásob

Nastavíme riadenie zásob vo výrobe.

4

Štandardizácia

Štandardizujeme nový stav procesov vo výrobe.

5

Nastavenie meraní (KPI)

Nastavujeme merania (KPI) a ich hodnotenie.

Ciele a benefity

Minimálna priebežná
doba výroby (Lead Time)

Maximálny
zmenový výstup

100% dodanie na čas
(OTD)
Optimálna hodnota WIP v procese (DOH)

Nízka stratová kapacita výroby
(Dostupnosť zariadenia a kvalita výrobku)

Ukážky prinosov

-70 % Zníženie času prestavby pre semi-manuálne procesy.

Dopady: Zvýšenie dostupnosti zariadenia a tým zníženie jeho stratovosti vytvorilo priestor na realizáciu plánu preventívnej údržby a zvýšenie produktivity zmeny. Zároveň sa proces prestavby stal pohodlnejším a transparentnejším, čo viedlo k podstatne menšiemu počtu opráv zariadení z dôvodu nekvalitnej prestavby. Kde: Spoločnosť zaoberajúca sa výrobným inžinierstvom

35 min Skrátenie Lead Time z 1,4 dňa na 35 minút

Dopady: Výrazne sa navýšila celková kapacita výroby a bolo tak umožnené veľmi rýchlo spracovať veľkú zásobu oneskorených zákaziek. Pre tak výrazné zníženie času výroby bolo nutné aj zefektívnenie väčšiny podporných procesov cez plánovanie, údržbu, logistiku aj HR. Tento výrobný sektor sa tak dostal z čisto tlakového systému do funkčného ťahu. Kde: Výrobná strojárska firma

-88 % Skrátenie času vyskladnenia 1 jednotky zo skladu do výroby.

Dopady: Čas vyskladnenia sa skrátil o 21 minút. Zároveň sa znížila chybovosť v dodávaní iného materiálu ako bolo vo výrobe potrebné a výrazným spôsobom kleslo percento defektov vzniknutých práve pri neadekvátnej manipulácii s produktmi pri nakládke, transporte do výroby a následnom vyskladňovaní. Kde: Výrobná strojárska firma

Máte záujem o Lean Performance? Kontaktujte nás, pripravíme vám ponuku na mieru.

Kontaktné osoby

Mám záujem o viac informácií

    Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

    Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

    Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

    Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.