lean-expert-min

Lean Expert

Tréningový program certifikovaný skupinou ICG-Innotiimi. Nájdete tu komplexnú ucelenú znalosť techník Lean pre zoštíhľovanie výrobných procesov.

Naučíme Vás aplikovať Lean efektívne v detailoch, procesných väzbách aj v podnikovej stratégii. Nájdeme, či posilníme Vašu motiváciu k vlastnej realizácii Leanu. Zapojíme vašu hlavu, ruky aj srdce. Naučíme Vás teóriu, zaujmeme Vás príkladmi z našej odbornej konzultačnej praxe, zapojíme Vás do výučbových workshopov v hostiteľských továrňach.

Školiace moduly

Celkový rozsah 10 výukových dní

1. Lean Value Stream Expert

principy LEAN, hodnotová analýza, VSM, VSD

Viac informácií

2. Lean Flow Expert

SMED, PPS, TPM, bariéry plynulého toku

Viac informácií

3. Lean Pull Expert

Kanban, Milk Run, JIS, JIT, ergonómia na pracovisku, Lean v internej logistike

Viac informácií

4. Lean Design Expert

Metodický prístup na riešenie identifikovanej príležitosti. 10 stratégií na uplatnenie vašej štíhlejšej budúcnosti.

Viac informácií

Zvýhodnená cena

1 720 EUR + DPH / osobu

Zvýhodnená cena oproti súčtu individuálnych cien 4 x 490 EUR + DPH.
Ceny neobsahujú náklady na dopravu a ubytovanie na miesto školenia.
Kurzy je vždy možné absolvovať individuálne alebo ako celok. 

 

Predstavenie online školiaceho programu

Lean Expert

video-banner-min

Chceli by ste vedieť viac?