Kráľovská analytická disciplína techník LEAN MANUFACTURING v novej generácii školenia. Príďte si pre svoje nové zručnosti.
Kurz je súčasťou certifikovaného programu LEAN EXPERT.
Inovovaná podoba školenia s vysokou pridanou hodnotou vo variante online i v továrni.


Kdekoľvek existuje produkt pre zákazníka, existuje aj tok hodnoty. Naučíme Vás tok hodnoty vnímať, mapovať a analyzovať príležitosti z neho plynúce technikou VSM (Value Stream Mapping).

Mapovanie hodnotových tokov Vám vysvetlíme na úvodnej teórii a grafickej simulácii. Tréningovo si vyskúšate mapovanie na video analýzach z továrne vytvorenej našou simuláciou TraktorMotive. Naučíte sa realizovať detailný rozbor pracoviska, linky a výrobného procesu ako celku. Budete intenzívne používať hodnotové analýzy, aj nové techniky 3Z, 3X. Samostatne zostavíme štúdiu priepustnosti a vybalansovanosti procesu. Pochopíte a vlastnoručne zostavíte VSM mapu.

Praktické kurzy v továrni

Aktívne prepojenie prednášané teórie a bezprostredný praktický tréning na prevádzke hostiteľskej továrne Vám umožní naučiť sa reálne prevedenie školenej techniky. Hostiteľské továrne starostlivo vyberáme, aby poskytovali školské prostredie a súčasne boli pre Vás motiváciou k osobnému rozvoju.

Školenie prebieha v hostiteľskej továrni v plnom rozsahu 3 výukových dní.

V továrni realizujeme komplexné Gate to Gate VSM mapovania výrobným procesom (od prvej operácie po expedíciu). Zostavíme balančnú štúdiu, hodnotové analýzy, VSM mapu v papierovom a súčasne digitálnom prevedení. Spoločne s odborníkmi hostiteľa navrhneme cieľovej zoštíhlenie procesu. Vytvoríme VSD a základný plán realizácie. Po celú dobu kurzu môžete diskutovať s kolegami z iných tovární a hľadať svoju osobné inšpiráciu.

Spoločne definujeme proces / tému / nástroje. Vy urobíte v procese merania, pozorovania, zostavíte analýzy. Konzultant bude Vašu prácu kontrolovať, pomáhať Vám radou aj odbornými znalosťami. Pomôžeme Vám aj Vášmu realizačnému tímu zostaviť VSM a vymyslieť VSD. Ak budete mať záujem, môžete si nad rámec školenia objednať online realizačnú podporu pre zoštíhlenie procesu a dosiahnutie VSD cieľového stavu.

Rozsah školenia

Praktické kurzy v továrni

1. – 2. deň 9:00-17:00
3. deň 8:30-15:30
Lokalita je vždy oznámená pre konkrétny kurz a dátum

 

Prečo k nám na VSM?

 • Metodická prehľadnosť a vysoká odbornosť výučby a následná jednoduchá aplikovateľnosť do Vašej praxe
 • Odovzdáme Vám radu praktických rád pre rôzne typy priemyselného prostredia
 • Možnosť konzultácií s odborníkmi z iných spoločností
 • Nadväznosť metodiky aj tréningu – série LEAN EXPERT a GREEN/BLACK BELT
 • Garancia kvality na školenie
 • Kurz je súčasťou európskeho certifikačného programu LEAN EXPERT skupiny ICG

Naučíte sa

 • Zoštíhliť proces
 • Redukovať WIP, zvyšovať produktivitu práce, skracovať priebežnú dobu výroby
 • Vidieť plytvanie v procesoch a identifikovať príležitosť pre rozvoj
 • Správnu prípravu pre aplikáciu VSM / VSD techniky
 • Hodnotovú analýzu a balansovanie procesu
 • Nájsť a analyzovať úzke miesto procesu
 • Popísať stav zásob a rozpracovanej výroby
 • Fyzicky zmapovať výrobný a plánovací proces
 • Zostaviť mapu toku hodnoty (VSM)
 • Navrhovať budúci stav toku hodnoty (VSD)
 • Kľúčový Lean nástroj zásadne ovplyvňujúci stratégiu výrobného podniku

Čo budete potrebovať

 • Pracovné topánky a reflexnú vestu na prax do továrne

Certifikácia

Účastníci kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní Lean Value Stream Expert.
Po absolvovaní všetkých nezávislých kurzov školiaceho programu a úspešnom zvládnutí záverečných testov je možné získať európsky certifikát Lean Expert vydaný medzinárodným konzorciom ICG.
Certifikačný proces je už v cene kurzu!ICG ponúka možnosť bezplatných konzultácií v priebehu školiaceho programu s cieľom úspešne zvládnuť certifikáciu Lean Expert.

Viac informácií o Lean Expert

Dostupné termíny