Objavte nový spôsobo hľadania inovatívnych a kreatívnych riešení vašich problémov – TRIZ!


TRIZ – intenzívny 3 dňový kurz vás naučí používať sadu nástrojov pre analýzu potenciálu produktu (či služby) a pre ich následnú radikálnu inováciu.

TRIZ je vedecky prepracovaný, štruktúrovaný prístup na riešenie problémov kreatívnymi technikami s cieľom nájsť koncepty pre zdokonalenie daného produktu či služby. Pomocou analýzy svetových patentov popisuje TRIZ použité koncepty riešenia a ponúka inšpiráciu pre inováciu vášho konkrétneho produktu.

Metódu TRIZ používajú firmy ako NASA, Siemens, General Motors, Procter and Gamble, BMW, Schneider Electric a mnohé iné. Metódu je možné aplikovať v každom priemyselnom odvetví a v každom odbore služieb. Výhodou metódy TRIZ je prístup, ktorý namiesto hľadania menších, konzervatívnych zmien ponúka radikálnu inovačnú zmenu.

Kurz sprevádza účastníkov výkladom s mnohými príkladmi a interaktívnymi simuláciami pre získanie praktickej skúsenosti.

TRIZ

Naučíte sa

 • Čo je to TRIZ a ako pomáha riešiť problémy.
 • Spojenie „Inovácií, vášho riešenia a potrieb zákazníka“.
 • Spoznať kontradikcie – rozpory v požiadavkách – ako s nimi pracovať?
 • Fyzické kontradikcie a technické kontradikcie – ako ich riešiť?
 • Uvažovanie „v čase a rozsahu“.
 • Kompletný proces riešenia problému pomocou TRIZu.
 • Vytvoriť funkčný model systému a používať ho na identifikáciu a riešenie rozporu.

Precvičíte si nástroje TRIZ ako sú:

 • 40 invenčných princípov TRIZu pre prácu s kontradikciami
 • Trendy technickej evolúcie a predikcie inovačného vývoja
 • Funkčná analýza a zvyšovanie ideálu riešení
 • Kreatívne techniky TRIZu
 • Myslenie v čase a rozsahu – 9 boxes
 • Využitie zdrojov

Dostupné termíny