bg-procesni-audit

Lean Leadership

Staňte sa skutočným Lídrom, ktorý je schopný vytvárať priestor na rozvoj samostatnosti svojich zamestnancov pri zlepšovaní vlastných procesov, aby boli vnútorne motivovaní plniť výzvy, ktoré im každodenná prax prináša.
Úloha praktického lídra pri rozvoji zamestnancov

Rozvíjame vedúcich pracovníkov na všetkých úrovniach organizácie, aby správne plnili svoju úlohu vlastníkov procesov a vytvárali bezpečné prostredie pre zlepšovanie.

Vysvetľujeme účel ich pravidelnej prítomnosti na mieste, kde je pridaná hodnota. Učíme ich, ako správne reagovať na výsledky a činy svojich tímov a ako byť vzorom požadovaného správania. Spoločne sa dohodneme na základných postupoch na zlepšenie výrobných a administratívnych procesov a na učení sa z nových skúseností.

Naučíme vedúcich pracovníkov, ako zadávať náročné úlohy zamerané na plnenie cieľov spoločnosti definovaných v pláne rozvoja spoločnosti (Hoshin Kanri). Ako transparentne vizualizovať výsledky, aby to dávalo zamestnancom zmysel a spätnú väzbu o skutočnom výkone a motiváciu včas reagovať. Spolupracovať a učiť zamestnancov systematický vedecký prístup k zlepšovaniu procesov.

Ukážeme cestu aktívneho zapojenia všetkých zamestnancov a ich skutočného rozvoja v oblasti riešenia problémov a hľadania nových možností pri zlepšovaní procesov. Cieľom je vytvoriť silnú podnikovú infraštruktúru „učiacej sa” organizácie a podnikovú kapacitu pre zlepšovanie všetkých procesov a efektívne riešenie problémov.

Lean leader dokáže efektívne viesť a komunikovať s expertnými zlepšovateľskými tímami, ktoré implementujú princípy Lean performance. Poskytuje im zdroje, kalibruje proces a celkovo vytvára priestor na to, aby ich projekty boli úspešné.

Náš postup na dosiahnutie cieľa – Roadmapa

1

Zladenie so stratégiou

Zladíme náročné úlohy (výzvy) so stratégiou firmy.

2

Úloha lean lídra

Nastavíme rutinu pre lídra (LEADER-GEMBA) a naučíme ich aktívne počúvať a dávať konštruktívnu spätnú väzbu priamo v procese.

3

Transparentnosť procesu

Zaistíme okamžité odhalenie bariér očakávaného výkonu a ich rýchle odstránenie.

4

Kata koučing / PDSA

Naučíme používať vedecký prístup pri zlepšovaní procesu a ako túto schopnosť naučiť ďalších zamestnancov (role kata kouča).

5

A3 / PDCA

Zavedieme a mentorujeme A3/PDCA (rola šampióna).

Ciele a benefity

Zvýšenie percenta aktívne zapojených zamestnancov

Zaistenie plnenia KPI oddelenia / firmy

Zníženie počtu otvorených problémov

Zníženie fluktuácie zamestnancov

Ukážky prinosov

-30 % Zníženie fluktuácie výrobných technicko-hospodárskych pracovníkov

Dopady: Stabilizoval sa podporný tím výroby. Zabezpečené plynulé odovzdávanie know-how a efektívnejšie dokončovanie otvorených akcií viedlo k zvýšeniu úspešnosti strategických projektov. Zvýšenie atraktivity zamestnávateľa na trhu práce. To viedlo k úspore ročných nákladov na nábor a onboarding nových zamestnancov - 500.000 Sk. Kde: Výrobná strojárska firma

+100 % Počet zamestnancov aktívne zapojených do zlepšovania procesov sa zdvojnásobil

Dopady: Znížilo sa preťaženie aktívnych zamestnancov a zvýšil sa počet uzavretých problémov. Tým sa zlepšilo plnenie stanovených KPI. V riešiteľských tímoch sa nielen zvýšila efektivita, ale taktiež sa zlepšila celková atmosféra vo firme. Kde: Výrobná potravinárska firma

-56 % Počet súčasne otvorených problémov klesol počas troch mesiacov o 56 %

Dopady: Stabilizoval sa a zvýšil výkon zmeny, čo viedlo k zlepšeniu plánovania. Tým sa vyrovnala spotreba materiálu a vyriešili sa prestoje spôsobené nedostatkom materiálu na linke. Sekundárne sa zvýšila schopnosť zamestnancov reagovať na problémy štruktúrovaným a predovšetkým nezávislým spôsobom. Kde: Spoločnosť vyrábajúca kozmetiku

Máte záujem o Lean Leadership? Kontaktujte nás, pripravíme vám ponuku na mieru.

Kontaktné osoby

Mám záujem o viac informácií

    Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

    Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie.

    Mám záujem o zasielanie následnej komunikácie o pripravovaných školeniach, akciách spoločnosti a zvýhodnených ponukách.

    Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete tu.