Teória a workshopy v reálnom prostredí výroby! Zamerajte sa na prácu s Ergonómiou, Supermarketmi, Production Leveling, Milk Run, JIS, JIT a Kanban.
Súčasťou certifikácie: Lean Expert


Teóriu jednotlivých nástrojov bezprostredne aplikujeme v sérii workshopov na reálnych procesoch hostiteľskej firmy. Analyzujte s nami výrobné linky z pohľadu zásobovania, odberu a použitia materiálu. Revidujte celkové zásobovanie firmy – medzi výrobnými pracoviskami, zásobovanie zo skladu do výroby a skladové procesy.

Prevedieme vás detailmi práce so supermarketmi. Vypočítame spoločne kombinovaný zásobovací proces riadený niekoľkými kanbanovými okruhmi a aplikujeme túto znalosť do reálneho procesu.

Agenda Lean Pull Expert

Agenda Lean Pull Expert: Line Design, Storage, Kanban, Audit, Kaizen

Naučíte sa

 • Navrhovať a analyzovať pracovisko podľa zásad systému ťahu (micro layout, ergonómia pracoviska a pohybu s materiálom)
 • Navrhovať efektívne hranice pracoviska a naviazať ich na efektívne priebežné zásobovanie (Milk Run)
 • Navrhovať usporiadanie skladov formou supermarketov vrátane výpočtu ich veľkosti (FIFO)
 • Navrhovať a implementovať Sekvenčné zásobovanie a Kanban
 • Výpočty Kanbanového okruhu
 • Používať vyrovnávanie výroby a tvorbu výrobných dávok (vyrovnávací box, EPEI, tvorba výrobných dávok)
 • Ucelíte si znalosti o správnom fungovaní ťahového systému

Prečo naše školenie

 • Školenie priamo vo výrobnom závode hostiteľskej spoločnosti – prax priamo v prevádzke
 • Odborné znalosti, prehľadnosť a jednoduchá aplikovateľnosť trénovaných techník
 • Možnosť konzultácií s odborníkmi z iných spoločností
 • Ucelená metodika LEAN EXPERTNÉHO tréningu pre riadiacich pracovníkov, technikov a Lean špecialistov
 • Garancia kvality na školení
 • Kurz je súčasťou európskeho certifikačného programu LEAN EXPERT spoločností ICG Slovakia-Innotiimi

Certifikácia

Po úspešnom zvládnutí záverečného testu (80% správnych odpovedí) účastníci dostanú osvedčenie Lean Pull Expert.

Staňte sa Lean Expertom

Po absolvovaní troch nezávislých kurzov školiaceho programu a úspešnom zvládnutí záverečných testov je možno získať certifikát Lean Expert vydaný medzinárodným konzorciom: ICG Integrated consulting group Slovakia / ICG / Innotiimi.

Viac informácií

Certifikačný proces je už v cene kurzu! ICG Slovakia ponúka možnosť bezplatných konzultácií v priebehu školiaceho programu s cieľom zvládnuť úspešne certifikáciu Lean Expert.

Dostupné termíny