Príďte si pre svoje nové zručnosti.
Kurz je súčasťou certifikovaného programu LEAN EXPERT.
Inovovaná podoba školenia s vysokou pridanou hodnotou vo variante online i v Prahe.


Kdekoľvek existuje produkt pre zákazníka, existuje aj pohyb komponentov a produktu. Kdekoľvek existuje pohyb, existuje potreba pohyb riadiť. Ak chceme riadiť procesy obsahujúce pohyb, musíme ich vedieť analyzovať a riadiť s očakávanou, ideálne maximalizujúcou efektivitou.

Naučíme Vás analyzovať internú logistiku na všetkých štandardných činnostiach továrne – rampa, príjem, vstupná kontrola, naskladnenie, preskladnenie, vyskladnenie, zásobovanie na pracovisko, pohyb na pracovisku. Budeme sa venovať jednotlivým typom používanej techniky – ručné práce, VZV, systémové zakladače, logistické vlaky, Kardex, automatické sklady, AGV a ďalšie.

Naučíte sa identifikovať stratový výkon logistiky. Navrhnúť a realizovať zoštíhlenie logistických procesov. Prednesieme vám prehľadnú teóriu Kanban, JIS, JIT, Milk Run. Vysvetlíme Vám výhody, obmedzenia a potreby jednotlivých techník v rôznych oblastiach priemyslu. Naučíme Vás tieto techniky analyzovať u existujúcich procesov a pripravíme vás na ich implementáciu u procesov nových. Naučíte sa navrhnúť Kanbanové okruhy. Vyskúšate si praktické výpočty Kanban a ich supermarketov na modelových príkladoch. Odnesiete si vzorce aj vzorové výpočty. Naučíme Vás, ako pracovať s ťahovým mechanizmom, navrhnúť a vytvoriť sekvenčné zásobovanie, navrhnúť nový Milk Run.

Praktické kurzy v Prahe

Aktívne prepojenie prednášané teórie a bezprostredný praktický tréning Vám umožní naučiť sa reálne prevedenie školenej techniky.

ONLINE varianta

S využitím špecializovaných softvérových nástrojov Vám budeme nielen prednášať, ale spoločne budeme pracovať v jednom tíme. Vy budete zapojení v malých skupinách, veľkých tímoch, či budete plniť jednoduché domáce úlohy. Prejdete 15 hodinami teórie, praktických cvičení a tvorby riešení pripravených modelových situácií. Budete intenzívne pracovať, ale z pohodlia svojej kancelárie, či domova.

Súčasťou online varianty je koučing Vášho projektu. V online variante Vás nemôžeme vziať do továrne, kde si techniku ​​prakticky vyskúšame. Preto situáciu otočíme a Vy vezmete do svojej továrne osobného konzultanta.

Spoločne pripravíme Vaše workshopy. Vy vykonáte analýzu, natočíte videá procesu. Pomocou online technik budeme Váš postup kontrolovať, pomáhať smerovaním a odbornou radou. Pomôžeme Vášmu tímu zostaviť finálne riešenie a štandardizáciu.

Rozsah školenia

Praktické kurzy v Prahe

1. – 2. deň 9:00-17:00

Online varianta

1. -2. deň online tréning 8:00-11:00 a 12:00-16:30
+ následný koučing Vášho projektu

 

Prečo k nám na Lean Pull Expert?

 • Metodická prehľadnosť a vysoká odbornosť výučby a následná jednoduchá aplikovateľnosť do Vašej praxe
 • Odovzdáme Vám radu praktických rád pre rôzne typy priemyselného prostredia
 • Možnosť konzultácií s odborníkmi z iných spoločností
 • Nadväznosť metodiky i tréningu – série LEAN EXPERT a GREEN/BLACK BELT
 • Garancia kvality na školenie
 • Kurz je súčasťou európskeho certifikačného programu LEAN EXPERT skupiny ICG

Naučíte sa

 • Analyzovať pracovisko z pohľadu pohybu materiálu
 • Analyzovať plytvanie a príležitosti v internej logistike
 • Analyzovať stratové činnosti v skladoch
 • Zoštíhlenie Vašej internej logistiky
 • Výpočty Kanbanových okruhov
 • Metodiku techník JIS, Kanban, JIT
 • Pracovať s ťahovým mechanizmom
 • Minimalizovať rozpracovanú výrobu, maximalizovať produktivitu logistiky

Čo budete potrebovať

 • Pripojenie na internet pre online výučbu
 • Možnosť inštalovať si alebo použiť online aplikáciu programu Teams
 • Ak máte prípadné IT obmedzenia programu, škoľte sa na home-office z vlastného počítača

Certifikácia

Účastníci celého kurzu obdržia osvedčenie o absolvovaní Lean Pull Expert.
Po absolvovaní všetkých troch nezávislých kurzov školiaceho programu a úspešnom zvládnutí záverečných testov je možné získať európsky certifikát Lean Expert vydaný medzinárodným konzorciom ICG.
Certifikačný proces je už v cene kurzu! ICG ponúka možnosť bezplatných konzultácií v priebehu školiaceho programu s cieľom úspešne zvládnuť certifikáciu Lean Expert.

Viac informácií o Lean Expert

Dostupné termíny