Nie každú výrobnú linku je potrebné po dodaní rozsiahle upravovať podľa Vašich špecifických požiadaviek. Následným viacnákladom v rádoch desiatok percent pôvodnej ceny technológie na optimalizácie, rebalansovanie procesov, programovanie SW, ergonómiu atď. sa dá výrazne vyhnúť správnym návrhom koncepcie technológie a vytvorením konkrétnej špecifikácie pre dodávateľa. Na tomto školení sa naučíte, ako pripraviť optimálne koncepty výrobných liniek, podrobné špecifikácie pre dodávateľov technológií a vyhnúť sa problémom, kým sú ešte na papieri a ich riešenie Vás takmer nič nestojí.


Každý výrobný závod potrebuje z času na čas novú výrobnú technológiu, či už ide len o jednoúčelový prípravok, alebo o plne automatizovanú výrobnú linku, ktorá vyrába, kontroluje a balí diel úplne bez zásahu človeka. Aby sa výrazne zvýšili šance na úplné splnenie požiadaviek zákazníka bez výrazných dodatočných nákladov a zároveň na integráciu novej technológie do Vašich interných systémov, odporúča sa, aby linku navrhovali ľudia, ktorí budú v budúcnosti za linku zodpovední a budú na nej pracovať. Len takýto prístup zabezpečí, že sa vyhnete chybám a nedostatkom, ktoré Vám sťažovali život pri predchádzajúcich generáciách výrobných technológií, a naopak, že pri novej technológii uplatníte svoje know-how a osvedčené postupy.

Lean Line Design je metodika, ktorá vychádza z tímovej práce lokálnych tímov, ktoré chcú navrhnúť vlastné výrobné zariadenie a vyhnúť sa všetkým chybám minulosti. Jednoduchá, 15-kroková štruktúra tohto programu Vás prevedie od počiatočných výpočtov „Takt-Time“, cez vyvažovanie operácií, návrh rozloženia a materiálového toku až po záverečnú simuláciu navrhnutého riešenia pomocou „Cardboard“.

Výsledkom takéhoto workshopu bude jasne definovaná predstava o tom, čo chcete, a zároveň jasná špecifikácia pre výrobcu technológie, ktorý bude Vašu víziu realizovať.
Váš tím sa potom bude tešiť na zhmotnenie svojho návrhu a sám bude požadovať integráciu novej technológie v čo najkratšom čase.
Jednou z hlavných výhod tohto prístupu je úplné zníženie odporu voči zmenám, s ktorým sa stretávame vždy, keď sa technológia vymyslí, navrhne a dodá bez nášho prispenia.

Kurz sa končí krátkym testom a ak vypracujete praktickú implementáciu (podľa zadania) po skončení kurzu môžete získať certifikát „Lean Line Designer“. S praktickou časťou Vám pomôžeme prostredníctvom online konzultácií s lektorom. Certifikát aj toto dodatočné poradenstvo sú zahrnuté v cene kurzu.

Naučíte sa

 • Pripraviť základné výpočty ako TT, CT,
 • Pripraviť prehľad o montovateľnosti dielov a krokoch s pridanou hodnotou
 • Vybrať vhodnú metódu montáže pre každý montážny krok
 • Porovnať reálnosť CT s limitmi kapacity stroja
 • Vypracovať materiálový tok
 • Zmerať časy výrobných krokov pre základné vyváženie
 • Vypočítať cieľový počet operátorov
 • Zaznamenať problémy z iných liniek a naopak zhromaždiť všetko, čo sa kedy podarilo
 • Nakresliť blokovú schému vášho procesu
 • Navrhnúť potrebné kontrolné kroky vo vami navrhovanom procese
 • Navrhnúť pravidlá balenia a materiálový tok
 • Nakresliť svoje usporiadanie v mierke
 • Vyvážiť svoj proces
 • Odladiť svoj proces pomocou simulácie „Cardboard“
 • Pripraviť plán realizácie

Školenie je určené pre:

 • Technológov
 • Projektových manažérov
 • špecialistov z oddelenia AM
 • špecialistov z podnikovej výroby
 • Manažérov vo výrobe
 • Manažérov pre znižovanie spotreby / CI

Dostupné termíny