chal

Ján Cháľ

Hlavné zameranie Jána sú produktové inovácie, zvyšovanie výkonnosti procesov vývoja nových produktov, zavedenie inovačného procesu do firiem, znižovanie priamych nákladov na produkty, navrhovanie portfólia produktov z hľadiska kustomizácie, nákladov pomocou platformizácie a modularity. Ján taktiež realizuje školenie v oblasti Design for Cost. Študoval Strojársku fakultu STU Bratislava. Absolvoval študijné pobyty na Salford University (UK), TU of Denmark a FH Coburg. Pôsobil na WOIS Institute v Coburgu.

Kompetencie

  • Inovácie produktov a služieb – projekty
  • Firemné inovačné systémy – projekty
  • New product development – projekty
  • Design for Cost – projekty
  • Design for Cost Akademie – školenie

Projekty / Školenia

  • Borcad, Amman, CZUB, ACO, Meopta, Preciosa, Raiffeisen Bank, Česká Spořitelna, DPMP Plzen, Solidpower (IT), TESA (DE)

Dobre vedieť

  • Najväčšie vášne: bicyklovanie, fotografovanie, knihy
  • Najbližšia cestovateľská destinácia: Benátky
  • Osobná výzva: napísať knihu o Design to Cost

Chcete Jána kontaktovať?