jindra-header-min

Jindřich Černý

Jindra má dve hlavné konzultačné zamerania. Prvým je nachádzanie potenciálu spoločnosti v ich dátach. Pomáha firmám s využitím dát: správne a efektívne ich zbierať a potom ich využívať k optimalizácii, raste produktivity, rozhodovaniu a budúcemu plánovaniu. Druhým je pomoc alebo riadenie projektov pri vývoji a následnej implementácii nových produktov a služieb (veľké inovácie, start-up, energetické alebo iné projekty). V týchto oblastiach poskytuje tiež školenia. Jindrove motto je: "Všetky odpovede sú v dátach. Vývoj všetkého je možné simulovať alebo odhadnúť. Vzhľadom k analýze dát sú spoločnosti hluché a slepé v každom kroku svojho podnikania a aj tak tieto oblasti zanedbávajú." Dnešný software je schopný používať tisíce premenných a obmedzení a milióny dátových záznamov, takže prečo to nevyužiť. Je fanúšikom nových technológií. Študoval na ČVUT v Prahe, University of NSW v Sydney a na Vysoké škole ekonomické v Praze (Fakulta informatiky a štatistiky). Bol na stáži v spoločnosti Microsoft v Seattlu.

Kompetencie

 • Riadenie rozsiahlych projektov a programov
 • Objavovanie potenciálu firmy v dátach, Big Data
 • Analýzy dát a ich štruktúry, simulácie, predikcie, podpora rozhodovania
 • Energetický management a optimalizácie, Industry 4.0
 • Podpora inovácií a vývoja nových produktov a služieb
 • SW simulácie zavedenia nových procesov a služieb

Projekty / Školenia

 • Prazdroj, Seznam, ČEZ, Microsoft, KB, Weatherford, IPCC, EON, e-banka, T-mobile, Telecom (O2), Ekospol, Poličské strojírny, Cleverlance group, Nardic solutions, Advanced group, BM project

Dobre vedieť

 • Vášnivý hráč bedmintonu
 • Miluje lietanie vo všetkých formách a je držiteľom PPL (A)
 • Príležitostne sa plaví a má prekvapivo tretie miesto v kapitánskej regate.
 • Cestuje. Veľa cestuje. Navštívil mnoho exotických i neexotických destinácií.
 • Má rád vylepšovanie domácnosti a opravy technických vecí

Chcete Jindřicha kontaktovať?