Pojem VUCA je používaný na charakterizáciu dnešného sveta. Používa sa v mnohých situáciách, riešeniach a konzultačných prístupoch, ako napríklad aj v Agile. Čo sa ale skrýva za týmito 4 písmenami?

V – Volatility – Premenlivosť – Hovorí o premenlivosti dnešného sveta. Zmena sa deje častejšie ako v minulosti, je rýchlejšia a má oveľa väčší dopad. Príkladom môžu byť tzv „Startupy“, ktoré dokážu veľmi rýchlo meniť svoje obchodné modely a aj spôsoby, akým fungujú celé odvetvia. Uber mení spôsob ako používame taxíky a koľko stoja, Airbnb spôsob bývania na dovolenkách, KIWI ako si hľadáme letenky. Zmien je veľa a bude ich len pribúdať.

U – Uncertainity – Neistota – Množstvo zmien a ich veľký dopad znamenajú, že fungujeme v čoraz väčšej neistote. Čo dnes platí v mojom odvetví už zajtra nemusí byť pravda. Všetko sa mení tak rýchlo, že plány môžu byť neaktuálne už v momente, keď sa vytvoria. Nevieme, kedy príde startup s novým nápadom, konkurencia spraví nečakaný ťah, zákazníci zmenia svoje chovanie.

C – Complexity – Zložitosť – Okrem toho, že svet je premenlivý a neistý vstupuje do neho ešte jeden faktor a to zložitosť. Blízkosť všetkého vnesená do našich životov internetom, mobilnými telefónmi, sociálnymi sieťami, zdieľaním spôsobuje, že všetko je prepojené so všetkým. Existuje množstvo nelineárnych prepojení a ťažko sa určujú jednoduché súvislosti. To nám zabraňuje svet jednoducho pochopiť, ale hlavne nám to bráni nachádzať jednoduché riešenia.

A – Ambiguity – Dvojznačnosť – Premenlivosť, neistota a zložitosť spôsobujú, že neexistuje jediná pravda, jediné správne riešenie. Riešenie môže byť aj dobré aj zlé. Záleží to od uhlu pohľadu a ťažko dopredu povedať, ktorá z týchto možností to bude.

Tieto vlastnosti VUCA sveta spôsobuje spoločnostiam komplikácie. Ich klasický spôsob riadenia projektov a spoločností totiž nie je určený na takéto situácie. Odpoveďou je Agile, ktorý vznikol ako reakcia na VUCA svet a poskytuje návod, ako s ním pracovať.

 

Autor: Martin Rusňák