Úvod → Six Sigma - Green, Black Belt, DFSS

Six Sigma - Green, Black Belt, DFSS

Ponúkame certifikované školenia Lean Six Sigma, ktoré predstavia účastníkom metodiky procesné optimalizácie, dizajnu procesov a zvyšovania kvality výrobkov a služieb pre výrobné aj nevýrobné spoločnosti. 

Školenie LSS Green Belt

Školenie Green Belt (6 dní) naučí účastníkov pokročilé techniky riešenia procesných problémov s cieľom zaistiť finančné úspory a zvýšiť kvalitu vo vzťahu k zákazníkovi.

Viac informácií »  

Školenie LSS Black Belt

Školenie Black Belt (13 dní) je intenzívny vzdelávací program v oblasti procesného a projektového riadenia zakončený medzinárodne uznávaným certifikátom.

Viac informácií »  
 

Školenie LSS Yellow Belt

Základné školenie (1 deň) predstaví sadu nástrojov a techník pre riešenie (nielen) procesných problémov s cieľom pracovať jednoduchšie, kvalitnejšie a vždy ku spokojnosti zákazníkov.

Viac informácií »  

Školenie Analýza dát - Minitab

Školenie (2 dni) naučí účastníkov vykonávať komplexné dátové analytické techniky pomocou štatistického softwaru Minitab. Školenie je založené na reálnych prípadových dátach, ktoré sa postupne analyzujú.

Viac informácií »  
 

Školenie DFSS - Dizajn procesov

DFSS školenie (2 dni) si kladie za cieľ naučiť účastníkov navrhovať nové procesy podľa požiadaviek zákazníkov. Stratégia DFSS pomôže nastaviť rast firmy a získať konkurenčnú výhodu.

Viac informácií »  

Koučing pre Green/Black Beltov

Ponúkame možnosť pravidelnej konzultácie a koučingu s našimi Master Black Beltmi s cieľom úspešného doručenia Lean Six Sigma projektov v čo najkratšom čase a s maximálnymi prínosmi.

Viac informácií »  
 

Lean Six Sigma organizácia

Pre úspešné zavedenie procesného zlepšovania nestačí iba vyškoliť zástupy Green Beltov a Black Beltov, ale je potrebné zmeniť kultúru, nastaviť riadenie a stratégiu programu, resp. zmeniť myslenie ľudí. Hovoríme o tzv. "Lean Six Sigma" organizácii. 

Viac informácií »  

Certifikácia Lean Six Sigma

Organizujeme certifikácie Six Sigma Green Belt a Black Belt pod záštitou a vedením americkej spoločnosti ASQ. 2x ročne sa môžete nechať certifikovať v našom školiacom centre.

Viac informácií »  
 
 
animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

  • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
  • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
  • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
  • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
  • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.