Úvod → TractorMotive Simulačná hra pre výučbu DMAIC, nástrojov LEAN a SIX SIGMA

TractorMotive Simulačná hra pre výučbu DMAIC, nástrojov LEAN a SIX SIGMA

TractorMotive je robustná, precízne technicky prepracovaná pomôcka pre komplexnú simuláciu výrobných procesov.

Je určená pre široké spektrum odborných užívateľov. Využitím jednoduchých nastavení sa simulácia prispôsobuje potrebám školiteľov a trénerov čo do rozsahu aj odbornej náročnosti.

Viac než 35 nástrojov Lean a Sixma špecialistom pre výučbu jednotlivých techník DMAIC. Definujeme najskôr projekt, procesný problém, CTQ. Ďalej meriame, analyzujeme dáta, hľadáme primárne príčiny, navrhujeme riešenie, implementujeme zmeny, realizujeme prvotný projekt a následnú kontrolu procesu.

Simulácia podporuje správne pochopenie procesného zlepšovania veľkých projektov a je zameraná na dosiahnutie maximálneho efektu v nadväzujúcich reálnych projektoch. Možnosti využitia simulácie sú rozmanité:

Možnosti využitia simulácie sú rozmanité

 • Výučba mapovania procesov VSM / VSD mapovania

  Naučte sa mapovať procesy so simuláciou TractorMotive za použiitia techník VSM. Analyzujte, pochopte celkový proces, jeho riadenie a organizáciu. Simulácia umožňuje hlboké pochopenie hodnotovej analýzy v toku produktu vrátane mnohúrovňových riešení OPF, Kanban, Sekvence.

 • Tréningová podpora workshopov KAIZEN a KAIZEN EVENT

  Simulácia TractorMotive je nástrojom pre tréning techník Kaizen a Kaizen Event. Umožní vám vytrénovať realizačný tím na požadovaný štandard. Vyskúšať si jednotlivé prístupy k rýchlej analýze, realizáciu a nastavenie trvalo udržateľných zlepšujúcich sa procesov.

 • Testovanie a tréning pre HR ODDELENIA A TRÉNINGOVÉ CENTRÁ

  TractroMotive je kľúčovým pomocníkom pre výber zamestnancov. Se simuláciou môžete testovať manuálnu zručnosť, prístup k riešeniu problémov, kreativitu a tímovú spoluprácu v maximálne vernom prostredí výroby. Tréningové centrá môžu so simuláciou pripravovať množstvo čiastkových tréningových programov pre jednotlivé kategórie zamestnancov.

Informujte sa o jedinečnej simulácii TractorMotive od Lean a Six Sigma špecialistov skupiny ICG.

Pripravíme Vám ucelenú ponuku, predstavenie simulácie. Uskutočníme tréning Vašich školitelľov. Máme pre Vás pripravený technický servis, náhradné diely k simulácii aj rozvoj základnej verzie simulácie o ďalšie moduly.

Informovať sa o Simulácii Tractormotive
 • Tréning 35 nástrojov
 • 4 – 16 účastníkov
 • 46 typov komponentov
 • 877 súčiastok
 • Vysoká úroveň remeselného spracovania
 • Kompaktné balenie v jednej krabici s jednoduchou manipuláciou

 

 
animated loader

Mám záujem o viac informácií

 

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné

Vyplnením tohto formulára udeľujem týmto spoločnosti ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o., so sídlom Černyševského 10, súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorými sú meno a priezvisko, emailová adresa a telefonický kontakt a to pre účely spracovania Vašej žiadosti aj následnej komunikácie. Ďalšie podrobnosti o pravidlách ochrany osobných informácii nájdete .

Spoločnosť ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o. (ďalej len „Správca“) týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 z dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje, že:

 • osobné údaje danej osoby (ďalej len „Subjekt“) budú spracované a využívané len na základe jeho slobodného súhlasu, a to za jasne uvedených podmienok,
 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu je záujem Subjektu o zasielanie obchodných ponúk Správcu, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,
 • Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov, nepoveril spracovaním osobných údajov žiadaného spracovateľa ani neurčil zástupcu pre plnenie povinností v zmysle Nariadení,
 • Správca nemá v úmysle predať osobné údaje Subjektu do tretej zeme, inej organizácii alebo iným ako vyššie uvedeným tretím osobám (s výnimkou súčinnosti potrebnej pre zaistenie požadovanej akcie – napr.. školenie),
 • Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojím osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenie spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako tiež aj právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, ak má za to, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.

Kalendár školení

Kontakty

ICG Integrated Consulting Group Slovakia s. r. o.
HUB Bratislava
Černyševského 10
Bratislava - Petržalka
851 01 
Telefón:
+421 902 453 437
Email:
office(at)integratedconsulting.sk