BMW

Výzva

  • Transformácia historicky rozvinutej jednotky so 600 zamestnancami na agilnú, vysoko výkonnú organizáciu.

Riešenie

  • Uplatňovanie prístupu Rapid Results s 5-krokovým procesom zmeny.

Dopad

  • Boli vykonané zmeny v štruktúrach, procesoch a systémoch, čím sa vytvoril nový spôsob práce a silné odhodlanie vedúcich pracovníkov a tímov.

 

The Project

The client

BMW

Nastavenie procesu Rapid Results v BMW

Na návrh jedného z interných konzultantov BMW bol navrhnutý inovatívny proces zmeny. Na základe krátkeho dialógu o spätnej väzbe (konferencia so zákazníkmi, dva workshopy pre zamestnancov) vytvoril manažérsky tím atraktívnu víziu a komplexný plán rozvoja. Jedna otázka však zostávala otvorená: Ako dodať organizácii a ľuďom energiu na zmenu? Bol vypracovaný päťstupňový plán rýchlych výsledkov:

bmw

5 krokov k zmene v BMW

1. 2-dňový seminár o stanovovaní cieľov

Vrcholový manažment definoval ambície, deväť vedúcich pracovníkov vypracovalo projekty s vlastnými definovanými, náročnými a merateľnými cieľmi (napr. skrátiť čas nastavenia o 50 %, zvýšiť využitie kapacity o 20 %).

2. 9 Rapid Results projektov

Každý vedúci projektu zostavil svoj tím a pracoval na svojich cieľoch bez ďalších zdrojov. Vrcholový manažment oslobodil tímy od limitujúcich obmedzení. Teraz bol každý tím zodpovedný za svoj vlastný spôsob práce.

3. Priestor na učenie sa

Každý štvrtý týždeň sa v jeden deň stretlo všetkých deväť vedúcich tímov, aby sa podelili o svoje skúsenosti, navzájom sa vzdelávali a pracovali na tom, ako prekonať prekážky. Vyšší manažment bol pozvaný na jednu hodinu, aby ich v prípade potreby podporil. Ľudia si tak mohli „dobiť baterky“.

4. Seminár o získaných skúsenostiach

Po štyroch mesiacoch sa vedúci projektov a línioví manažéri (24 ľudí) stretli na jednodňovom seminári, kde sa prezentovali výsledky a vymieňali praktické skúsenosti. Skupina diskutovala o faktoroch úspechu a kultúrnych a organizačných prekážkach.

5. Prenos do každodenného života

Vrcholový manažment využil výsledky a skúsenosti získané z iniciatív Rapid Results na vytvorenie zmien v štruktúrach, procesoch a systémoch. Nový spôsob práce sa mohol zaviesť do praxe, pretože ľudia už verili, že funguje.


Rozhovor s vedúcimi projektov

Prečo ste si namiesto tradičného procesu zmeny vybrali prístup Rapid Results?

Johannes Guggenmos: Pretože ľudia na všetkých úrovniach nie sú dostatočne trpezliví, aby čakali na výsledky. Chcú vidieť účinky zmeny viac-menej okamžite. Veľké zmeny si však vyžadujú čas. Prístup Rapid Results je veľmi šikovná metóda, ktorá vám umožní vizualizovať zmeny po 100 dňoch a zároveň udrží záujem o cestu k dosiahnutiu celkového cieľa.
Joachim Rückert: Procesy testovania motorov v oblasti R&D sú veľmi zložité a technologicky náročné. Preto je prístup k zmenám zhora nadol menej účinný ako participatívny proces zmien, ktorý zohľadňuje technologické znalosti zamestnancov.

Akým nástrahám ste sa museli počas procesu vyhnúť?

Johannes Guggenmos: Hlavnou výzvou je vyvážiť potreby zdrojov medzi každodennými činnosťami a projektom zmeny. Okrem toho si prístup Rapid Results vyžaduje intenzívnu podporu zo strany vedenia, aby sa zamestnanci chránili pred nadmerným pracovným preťažením.
Joachim Rückert: Výzvou bolo sústrediť sa na proces zmeny s dostatočnými zdrojmi. Pomohlo aj to, že projekt Rapid Results mal okamžitý vplyv na každodennú prevádzku. Tento typ procesu zmeny si vyžaduje silné a trvalé odhodlanie, ako aj pochopenie procesu zo strany manažmentu – to si zasa vyžaduje veľa presviedčania a vytrvalosti.

Aké výsledky vás najviac prekvapili?

Johannes Guggenmos: Silné odhodlanie vedúcich pracovníkov a ich tímov. Naším zámerom bolo zvýšiť spokojnosť interných zákazníkov. Obzvlášť prekvapujúca bola skutočnosť, že naši zákazníci boli aktívne zapojení do procesov zmien. Silne nás podporovali a vytvárali vzájomné zlepšenia.
Joachim Rückert: Keď vedúci projektu definovali svoje vlastné ambiciózne ciele pre svoju pracovnú tému, stotožnili sa so svojím projektom a boli veľmi motivovaní a odhodlaní. Bolo úžasné vidieť, ako tento duch ovládol celý ich tím. Prekvapilo ma, ako nezávisle viedli svoje projekty.

Aké to bolo dôverovať vlastnej energii a skúsenostiam ľudí?

Johannes Guggenmos: Kto iný by mal lepšie pochopiť potreby zlepšenia ako ľudia, ktorí sa podieľajú na každodennej práci? Niektorým z nich sme dali mandát na zlepšenie ich situácie spolu s partnermi procesu. A to sa podarilo. Poskytnutá dôvera uvoľnila ďalšiu energiu na organizovanie zmien. Výsledky sú naozaj pôsobivé.

Čo ste sa naučili vy osobne?

Johannes Guggenmos: Procesy zmien nemôžu byť riadené jednotlivcami a stávajú sa zložitými, ak zaujmete čisto prístup zhora nadol. Pre mňa je to nový spôsob motivácie ľudí a bola to kľúčová skúsenosť, ako riadiť proces zmeny. Ďalšou výzvou je mať vysoko motivovaného, profesionálneho a sebavedomého sprostredkovateľa zmien (koordinátora projektu), ktorý je akceptovaný zamestnancami a vedením.
Joachim Rückert: Bez prístupu Rapid Results by výsledky, ktoré sme dosiahli, nemali taký význam pre našu každodennú prácu. Keďže projekty Rapid Results prebiehali súbežne s každodennou prácou, konečné výsledky overovali a revidovali odborníci z praxe. Tým sa tieto výsledky pripravili na úspešnú implementáciu. Okrem toho boli výsledky osvedčených postupov relevantné a mohli by sa uplatniť aj pri iných témach.

Chcete sa dozvedieť viac?