Spoločnosť Boehringer Ingelheim prevádzkuje výrobný závod vo Viedni ako súčasť svojej globálnej biofarmaceutickej siete. Po rozhodnutí výrazne rozšíriť tento závod bolo potrebné definovať a navrhnúť nové usporiadanie. Na tento účel boli definované niektoré základné kamene, ako napríklad technológia, veľkosť atď., ako aj smernice, ktoré bolo potrebné uplatniť pri konkrétnom návrhu organizácie. Ústredným prvkom bol koncept „Focused Factory“, t. j. v podstate zameranie na konkrétnu technológiu a kľúčové procesy, ako aj „Agility, Accountability a Intrapreneurship – skrátene AAI“ ako všeobecné smernice pre návrh organizácie, riadenie a podnikovú kultúru.

Cieľom procesu, ktorý trval približne dva roky, bolo definovať rámec a ciele zriadenia závodov, vypracovať, zhodnotiť a vybrať rôzne možnosti závodov a ich funkcií a podrobne ich navrhnúť. Spolu s koncepčným návrhom organizácie – procesy, štruktúry, vedenie – bolo hlavnou úlohou pripraviť existujúcu organizáciu na nadchádzajúce zmeny a zároveň položiť základy pre rast pracoviska.

Tento proces viedlo vedenie organizácie, ktoré intenzívne a štruktúrovane spolupracovalo s odborníkmi a komunikovalo so zamestnancami a ďalšími relevantnými zainteresovanými stranami.

Koncepcia vypracovaná v prípravnom procese, a najmä zavedené pracovné štruktúry a záväzky, významne prispeli k tomu, že vývoj závodu bol dobre riadený napriek zložitosti a veľkosti projektu – napr. nárast počtu zamestnancov o viac ako 100 %.