Od roku 2000 zamestnávajú výrobné závody spoločnosti Magna Powertrain v Lannachu, Ilzi a Albersdorfe viac ako 3 000 zamestnancov, ktorí vyvíjajú, vyrábajú a montujú produkty pre portfólio pohonných systémov. Portfólio zahŕňa prevodovky, spojkové systémy a prevodovky prednej a zadnej nápravy.

Už mnoho rokov úspešne zvyšuje produktivitu prostredníctvom optimalizácie procesov a dosahuje vysokú úroveň konkurencieschopnosti. Organizácia zároveň vytvorila podnikovú kultúru založenú na hierarchii a mikromanažmente. V dôsledku toho manažéri a zamestnanci už nemohli naplno využiť svoj potenciál.

Tento aspekt mali výrazne zmeniť lídri, ktorí spolupracovali na transformácii podnikovej kultúry. Ústrednými prvkami nového správania vedúcich pracovníkov boli skutočná zodpovednosť, uznanie a dôvera. Dôležitú úlohu zohralo prepojenie programu s aktuálnymi výzvami a obchodnými cieľmi. Výrazné zlepšenie správania vedúcich pracovníkov – dosiahnuté prostredníctvom programu – viedlo k výraznému zlepšeniu celkovej výkonnosti rakúskych výrobných závodov.