Ak chcete zistiť, či vaše nápady na nový proces alebo nový obchodný model fungujú, je nevyhnutná pilotná prevádzka. Logika „urob prototyp – zmer užívania – pouč sa z neho – a rozvíjaj ďalej“ ukáže, či sa nápad ujme v krátkom čase as malými vloženými prostriedkami. Priekopníkom tejto logiky je Google Sprint s jasným postupom a krátkym päťdňovým časovým rámcom.

Chcete dosiahnuť vysoký účinok vo veľmi krátkom čase? Skúste Google Sprint. Stanovte si cieľ zmeny, napr. zaviesť nový proces (interný alebo zákaznícky) alebo vyvinúť nový produkt vo veľmi krátkom čase. Dôraz sa kladie na vývoj prototypu a zvyčajne ho vykonáva tím podporovaný vstupmi od skutočných používateľov. Metódu založenú na Design Thinking zaviedla a otestovala spoločnosť Google Ventures a prevzali ju tímy na celom svete. Dúfame, že vás tento článok inšpiruje a pomôže vám pri realizácii vášho vlastného Sprintu.

Päť dní na dosiahnutie ambicióznych cieľov

Spoločnou prácou vo Sprinte môžete skrátiť mesiace času na päť dní. Vynechajte čakanie na uvedenie produktu na trh a namiesto toho použite reálny prototyp, aby ste zistili, či nápad funguje. Najväčšou výhodou je, že môžete veľmi rýchlo „vidieť“ alebo „ohmatať“ hotový výrobok a otestovať reakcie zákazníkov pred prijatím akéhokoľvek investičného rozhodnutia. Príprava je tu nevyhnutná. Pred začatím Sprintu musíte mať pred sebou správnu výzvu a správny tím. Budete tiež potrebovať celých päť dní času ako priestor pre váš Sprint. Ak chcete byť úspešní, prísne sa držte postupu. V deň zahájenia Sprintu váš tím identifikuje problém a vyberie si jeho dôležitú časť, na ktorú sa zameria. Nasledujúci deň navrhnete rôzne riešenia na papieri. Na tretí deň prídu na rad ťažké rozhodnutia a vaše nápady sa zmenia na overiteľné hypotézy. Na štvrtý deň rýchlo vyrobíte prototyp. Piaty deň ho otestujete s ľuďmi, potenciálnymi používateľmi.

5 kroků Google sprintu

Google Sprint

Správny proces je zásadný

DEŇ 1: Jasná predstava o problémoch a cieľoch

Diskusia v prvý deň vytvárajú cestu pre celý šprintový týždeň. Na začiatku sa dohodnete na dlhodobom cieli. Ďalej popíšete a zmapujete všetky výzvy. Potom požiadate odborníkov vo vašej spoločnosti, aby sa podelili o svoje znalosti. Nakoniec si vyberiete cieľ: ambicióznu, ale zvládnuteľnú časť problému, ktorú môžete vyriešiť počas jedného týždňa.

DEŇ 2: Inšpirácia a návrh riešenia

Po celom prvom dni, ktorý ste venovali pochopeniu problému a výberu cieľa pre váš Sprint, sa môžete zamerať na riešenie. Druhý deň začína inšpiráciou: prehľadom existujúcich možností a generovaním nápadov, ktoré môžete aj kombinovať a vylepšiť. Popoludní bude každý účastník skicovať koncept, prototyp podľa štvorstupňového procesu, ktorý kladie dôraz na kritické myslenie pred umeleckým spracovaním. Tiež začnete plánovať zákaznícky test na 5. deň tým, že budete získavať zákazníkov, ktorí zodpovedajú cieľovému profilu.

DEŇ 3: Rozhodnutie, ktoré riešenie zvolíte.

Do dnešného rána budete mať vy a váš tím hromadu nápadov na riešenie. To je skvelé, ale je tu aj jeden problém: nemôžete vytvoriť prototypy pre všetkých a ešte ich následne otestovať. Deň začnete kritikou jednotlivých riešení a rozhodovaním, ktoré z nich majú najväčšiu šancu dosiahnuť váš dlhodobý cieľ. Vlastne prioritizujeme a vylučujeme jednotlivé možnosti konceptov. Popoludní vyberte víťazné varianty, ktoré napr. pomocou skíc preklopíte do tzv. storyboardu.

DEŇ 4: Vytvorenie prototypu

Štvrtý deň si osvojíte filozofiu „fake it“ a premeníte storyboard na prototyp. Reálna predloha je všetko, čo potrebujete na testovanie so zákazníkmi. A tu je tá najlepšia časť: vďaka tomu, že sa zameriate na tú časť vášho produktu alebo služby, ktorá je zameraná na zákazníka, môžete svoj prototyp dokončiť počas jediného dňa. V tento deň sa tiež uistíte, že je všetko pripravené na záverečné testovanie piateho dňa, a to tak, že potvrdíte harmonogram, skontrolujete prototyp a napíšete scenár rozhovoru.

DEŇ 5: Testovanie so zákazníkmi

Váš Sprint začal veľkou výzvou, skvelým tímom a ničím iným. Do 5. dňa ste vytvorili sľubné riešenia, vybrali to najlepšie a postavili realistický prototyp. Už len to by vydalo na pôsobivo produktívny týždeň. Ale vy sa posuniete ešte o krok ďalej, keď budete robiť rozhovory so zákazníkmi a učiť sa tým, že budete sledovať, ako na váš prototyp reagujú. Vďaka tomuto testu má celý Sprint zmysel. Na konci dňa budete vedieť, ako ďaleko musíte zájsť a čo presne robiť ďalej.

Posledné slovo o tíme: Odporúčame, aby sa do šprintového tímu zapojili približne štyria až siedmi ľudia. Môže to byť facilitátor, dizajnér, osoba s rozhodovacou právomocou, produktový manažér, inžinier a niekto z kľúčových obchodných oddelení spoločnosti.