Pozývame Vás na blížiace sa školenie Kreatívne riešenie problémov, ktoré sa uskutoční v slovenskej pobočke ICG v Bratislave.

Kreatívne riešenie problémov a vytváranie nových nápadov sú základom inovácie. Často sa cítime najmenej kreatívni v okamihu, kedy potrebujeme byť čo najtvorivejší. Preto potrebujeme spoznať a používať viac nástrojov pre posilnenie svojej alebo tímovej kreativity.

Naučíte sa:

Inšpiračné nástroje

 • NÁHODNÝ PODNET
 • 30 CIRCLES
 • NEGATÍVNY BRAINSTORMING

Nástroje pre hľadanie inšpirácie v tíme

 • BRAINWALKING
 • 6-3-5 BRAINWRITING
 • OPERA
 • 6 KLOBÚKOV DE BONA

Kreatívne techniky pre generovanie radikálnych nápadov

 • IMAGINARY BRAINSTORMING
 • 9 BOXES
 • HIT MATRIX
 • VIVID BRAINSTORMING

Školenie sa uskutoční 6.-7. 3. 2017 v Bratislave. Cena školenia je 280 EUR + DPH / osobu. Po skončení kurzu účastník získa potvrdenie o úspešnom absolvovaní kurzu.

Viac informácií

Tešíme sa na Vás.

Cartoon: Toto je náš kreatívny tím