Prečo spoločnostiam často chýba skutočná kreativita?

Existuje niekoľko príčin, ktoré bránia spoločnosti v tom, aby mohla zvýšiť inovácie a kreativitu. Inovačné aktivity sú príliš blízko operáciám, spoločnosti sú často rozdelené do homogénnych skupín – nevytvárajú žiadne radikálne nápady, inovačné aktivity sú nedostatočne pripravené bez potrebných nástrojov a metód, zlá facilitácia inovačných workshopov – neefektívnosť, či nesprávne definované problémy, z ktorých plynú nesprávne výstupy.

Ako teda môžu spoločnosti tieto brzdiace mechanizmy odstrániť? 

  • Naučte sa vyhnúť typickým nástrahám inovačných workshopov.
  • Zaznamenajte náznaky vysoko efektívnych prípravných úloh a výkonných nástrojov na definíciu problému.
  • Nadobudnite nové kreatívne nástroje, ktoré umožnia vytvoriť radikálne výstupy.
  • Nájdite svoju vlastnú silu pre inovačnú prácu vďaka analýze prirodzenej tendencie.
  • Získajte výkonné nástroje na konceptualizáciu nápadov do konkrétnych riešení.
  • Osvojte si nástroje vďaka praktickým tréningom a koučingu.
  • Vytvorte konkrétne riešenia akútnych potrieb vašej spoločnosti, simultánne počas tréningu.

Všetky tieto a mnohé iné spôsoby Vás naučíme na školení Kreatívne riešenie problémov. Účastníci nášho školenia vykonajú sériu interaktívnych cvičení, ktoré posilnia ich tvorivú stránku a naučia ich používať konkrétne techniky pri riešení problémov.

Toto dvojdenné školenie sa začína už 20. 04. 2017 v Prahe. Neváhajte a zaregistrujte sa už teraz! Viac informácií a prihlášku nájdete TU.

Cartoon - Týmto zahajujem stretnutie nášho inovačného a kreatívného komanda