Lean Startup (Lean inovácia) je prístup zameraný na efektívne riadenie startupov a vytváranie nových produktov a služieb. Bežný prístup k „vývoju nových vecí“ je napísať biznis plán, predložiť ho investorom, vytvoriť tím, predstaviť produkt a začať predávať ako sa len dá. Toto však nefunguje pre každého, najmä nie pre startupy. Jednoducho povedané, je to pre nich príliš komplikované, nákladné a zdĺhavé.

Lean princípy redukujú risk

Metodológia “lean start-up” je menej riskantná a zvýhodňuje experimentovanie nad strategickým plánovaním, spätnú väzbu od zákazníkov nad intuíciou a iteratívny, agilný dizajn nad tradičným projektovým rozvojom a testovaním. Korene tejto metodológie sú uložené v Lean (vyvinutej Toyotou), kde boli rýchlosť a hodnota vždy dominantnými princípmi.

1-2-3: Stavaj, meraj, vzdelávaj sa

Postup na vývoj nových produktov môže byť opísaný v troch krokoch: 1. Stavaj 2. Meraj 3. Vzdelávaj sa. Vo fáze Stavaj sú idei premieňané do produktov a služieb (vo forme hypotézy). Fáza Meraj testuje hypotézy, čo znamená, požiadanie potenciálnych zákazníkov a užívateľov o spätnú väzbu (nazývame to hlasom zákazníka). Vo fáze Vzdelávaj sa rozhodujeme, či je lepšie riešenie zmeniť alebo ponechať. Na pilotný rozvoj sú preferované agilné techniky, ktoré sú počas implementácie rýchle a flexibilné.

Inovačný Ekosystém

Počas našej návštevy Stanfordskej Univerzity sme mali šancu prediskutovať prístup Lean startup s Nickom Norenom (TriKlo LLC, Lean podnikateľ a školiteľ), ktorý nám dodatočne vysvetlil dôležitosť vybudovania vhodného inovačného ekosystému. Existuje 7 faktorov úspechu, ktoré musia byť implementované a zoradené dohromady:

  1. Inšpirácia – Startup potrebuje nájsť správnu príležitosť a stále zostať inšpirovaný. Inšpirácia môže byť nájdená v rôznych zdrojoch ako napríklad vďaka hlavným rečníkom, konferenciám, inšpiratívnym udalostiam,…
  2. Pieskovisko – predstavuje potrebu mať priestor na inováciu.
  3. Zručnosti – Kladenie správnych otázok zákazníkom a investorom, aby sme boli schopný vyvinúť nové produkty a procesy. Takéto zručnosti musia byť rozvinuté vo väčšine startupov vďaka koučingu a networkingu.
  4. Nástroje – ktoré znižujú náklady na inováciu startupov, náklady na rozvoj (napr. Techshop) a náklady na administratívu (miesta na spoluprácu, HUBy).
  5. Vzdušná podpora – Investori, ktorí môžu podporiť kapitalizovaný rozvoj a investovať kapitál.
  6. Diplomati – niekto kto všetkých ľudí spája dokopy, podporuje startupy myšlienkami, ideami (nie len kapitálom).
  7. Sieť – mať komunitu, vďaka ktorej sa môžeme učiť a byť ňou inšpirovaný.

Tento ekosystém potrebuje byť neustále vylepšovaný, čo je ďalšou paralelou k tradičnému prístupu Lean (nazývaný KAIZEN).

Autor: Milan Gazdík