Mindfullness je kombináciou Západnej meditácie a Východnej kognitívnej vedy, ktorá sa stala mainstreamovým nástrojom v rozvoji leadershipu. Pomáha vám vytvoriť cestu nepretržitej vnímavosti, zlepšuje schopnosť viesť ľudí a nesmierne pomáha v osobnom živote. Aj keď mindfullness, môže byť z počiatku spojená s duchovnom, náboženstvom, meditáciou, Buddhismom atď., techniky Mindfullness sú aplikované vo všetkých oblastiach moderného života, vrátane pracovného prostredia, managementu, leadershipu a tiež koučingu a konzultingu.

Opičia myseľ

Všetky tréningy Mindfulness využívajú formu meditácie ako spôsob rozvoja Mindfulness. Aj keby ste to nečakali, mozog je najviac aktívny v pokojnom stave. Niekoľko systémov sa stalo aktívnymi simultánne, vytvárajúc myšlienky a masívny vnútorný rozhovor. Toto je u Budhistov známe ako opičia myseľ a u neurológov ako „automatický stav“.

Mimo automatický stav

Existuje však aj iný stav bytia, v ktorom sme plne sústredený. Tento stav je často opisovaný ako „bytie v prúde“ alebo byť plne v prítomnosti. Mindfullness aktivuje najmä tie časti mozgu, ktoré spracovávajú vstupy vnemov. Aj to je dôvod prečo sa meditačné cvičenia sústreďujú na zlepšovanie vnímania nášho zmyslového systému a na rozpoznanie situácie, kedy opäť upadneme do „štandardného stavu“.

Mindfulness v leadershipu?

Ako to všetko súvisí s leadershipom? Líder, ktorý trávi veľa času v automatickom stave, bráni jeho schopnosti myslieť jasne, správne komunikovať, zvládať emócie, viesť a koučovať ostatných. Techniky, ktoré využíva Mindfullness dovoľujú lídrom redukovať stres a riziko vyhorenia, tiež zlepšujú život a zvyšujú schopnosť lepšieho vnímania.

Pre lepšiu organizáciu

Mindfulness vplýva na našu individuálnu pozornosť, zvyšuje vnímavosť a preto má tiež vplyv na tímy a celé organizácie. Ak majú ľudia čistú myseľ, výkon organizácie, vzťah s nadriadenými a kolegami a celková kultúra organizácie sa zlepšujú. Výskum tiež navrhuje, že výkon v individuálnych zadaniach sa zlepšuje, a sprostredkovatelia majú sklon k zníženiu variability výkonu a k vyššej schopnosti si uchovať dobrý výkon. V našich tréningoch sme tiež zažili, že čistá myseľ zlepšuje kvalitu komunikácie, ktorá súvisí s lepším riešením problémov a väčšou kreativitou. Tiež pomáha ľuďom rozviť rovnováhu v živote, ktorá stojí na základoch pozitívnej korporátnej kultúry.

Autor: Hans Bodingbauer, Imre Sivó