Ste pripravení uvoľniť potenciál svojej firemnej kultúry?

Práca na firemnej kultúre by sa nemala brať na ľahkú váhu. V týchto dňoch je to obzvlášť dôležité. Pandémia nás núti nielen hodiť cez palubu zaužívané správanie, ale aj odkloniť sa od starých vzorcov úspechu alebo prehodnotiť predchádzajúce postoje.

Stres a napätie odhaľujú základné hodnoty a skutočnú firemnú kultúru, ktorá je hlboko zakorenená v našej firemnej DNA. V každodennom pracovnom živote sa sústreďujeme na udržiavanie pevných štruktúr, prísne dodržiavanie procesov. Prostredníctvom kultúrnych iniciatív, ktoré popíšeme nižšie, sa môžeme pokúsiť odhaliť skutočný kultúrny potenciál. Lenže vo väčšine prípadov je ťažké uspieť.

Firemná kultúra: potenciál alebo prekážka?

V posledných mesiacoch sa vaša firemná kultúra mohla stať hrozbou pre váš budúci úspech. Bez zásadnej kultúrnej transformácie sa s existujúcimi paradigmami určite nedá čeliť hospodárskym výzvam a dynamike súčasného prostredia po dobe kornaviru.

Vyskúšajte:

Pozývame vás k účasti na malom experimente, ktorého cieľom je preskúmať potenciál vašej firemnej kultúry. Je to jednoduché: dajte skupine ľudí vo vašej spoločnosti tieto 2 úlohy:

„Čo by ste poradili svojmu priateľovi, ktorý chce pracovať v našej spoločnosti: Ako by sa mal tento človek správať, aby nebol nápadný, t. j. aby sa správal ako všetci ostatní?“.

Požiadajte respondentov, aby odpovedali na túto otázku s výhľadom do roku 2019, teda do obdobia pred koronavírusovou krízou (komentáre zaznamenajte do ľavého stĺpca).

Potom požiadajte skupinu, aby odpovedala na rovnakú otázku v súvislosti s udalosťami, ktoré sme zažili počas boja proti koronavírusu (poznámky zaznamenajte do pravého stĺpca).

Pozrite sa na odpovede v oboch zoznamoch a prejdite o krok ďalej. Začnite otázkami „Prečo“: „Prečo sa správame tak, ako ste opísali? Aké sú základné presvedčenia a hodnoty, ktoré nás nútia správať sa určitým spôsobom?“

Potom zvýraznite rozdiely medzi týmito dvoma zoznamami.

Teraz sa pokúste preskúmať potenciál vyplývajúci z rozdielov

Možno niektorí z respondentov opísali firemnú kultúru v roku 2019 takto: „Nezdieľame informácie s inými oddeleniami, snažíme sa vyhovieť šéfovi a snažíme sa čo najviac vyhnúť chybám.“ Na druhú otázku možno iní odpovedali týmito slovami: „Pracujeme transparentnejšie a viac sa zaujímame o kolegov z iných oddelení. Vďaka koronavírusovej kríze sa menej bojíme robiť chyby a nepýtame sa tak často na povolenie – dôverujeme svojmu zdravému rozumu.“

Ak ste zaznamenali rozdiely ako v uvedenom príklade, objavili ste veľký potenciál vo vašej firemnej kultúre. Skutočné presvedčenie a hodnoty, na ktorých môže spoločnosť stavať, sa často prejavia až vtedy, keď zamestnanci opustia svoju komfortnú zónu. Môžete to prirovnať k nájdeniu pokladu, ktorý môžete využiť pre udržateľný rozvoj a budúci úspech spoločnosti.

narocne casy sk

Na hlbšie skúmanie vašej kultúry sú vhodné najmä kvalitatívne výskumné metódy. Viac užitočných cvičení a tipov na nástroje na udržateľné ovplyvňovanie firemnej kultúry nájdete v článku „Uvoľnite potenciál svojej firemnej kultúry“.