Aj keď nie je dôvod k panike, situácia okolo koronavírusu sa stále mení a my by sme radi garantovali bezproblémový priebeh našich školení s minimálnym rizikom. Za týmto účelom žiadame prostredníctvom e-mailu účastníkov školenia o informáciu, či v posledných 14 dňoch cestovali do rizikových oblastí:

 • Taliansko
 • Čína
 • Irán
 • Macao
 • Hong Kong
 • Thajsko
 • Japonsko
 • Južná Kórea
 • Tchaj-wan
 • Singapur
 • Malajzia
 • Vietnam
 • Kambodža
 • Laos
 • Myanmar

A ďalších podľa aktuálnych informácií ďalších zverejnených na www.uvzsr.sk a www.health.gov.sk

Ak účastník odpovie na dotaz vyššie „ÁNO“, je mu ponúknuté preloženie účasti na školenie v niektorom z neskorších termínov.

Veríme, že týmto drobným opatrením prispejeme ku kľudnému a bezproblémovému priebehu našich školení.

Máte dotaz súvisiaci s účasťou na školení za aktuálnych podmienok? Kontaktujte nás na e-mail office@integratedconsulting.sk